Wyniki wyszukiwania dla "activerecord"

2 odpowiedź

Sinatra, MySQL i ActiveRecord

10 odpowiedzi

Zapytanie UNION z aktywnym wzorcem rekordu kodującego

1 odpowiedź

Zależne wyzwalanie:: zniszcz przy użyciu metody nadpisywania zniszczeń

W naszej aplikacji zastąpiliśmy metodę niszczenia ActiveRecord, aby nasze rekordy nie zostały usunięte (aby użytkownik mógł cofnąć usunięcie). Tak jak:

1 odpowiedź

Jak zarządzać dostępnością pokoi na podstawie dni lub miesięcy zajętości

1 odpowiedź

zakres szyn i łączy

2 odpowiedź

Migracja nie działa na Heroku

3 odpowiedź

Aktywny rekord Can Rails obsługuje zapytania agregujące SQL?

Właśnie zacząłem uczyć się aktywnego rekordu i zastanawiam się, jak najlepiej pobierać dane z wielu tabel, w które zaangażowane jest zapytanie agregujące SQL...

4 odpowiedź

Pobierz nazwę tabeli z ActiveRecord

użyłem

2 odpowiedź

niezdefiniowana metoda `default_scoped? ' podczas uzyskiwania dostępu do zakresu

Otrzymuję ten błąd podczas uzyskiwania dostępu do zakresów.Oto model AR

3 odpowiedź

Jak dodać metodę do kolekcji aktywnego rekordu?