Wyniki wyszukiwania dla "google-api"

1 odpowiedź

Czy uwierzytelnianie Google Cross-client jest możliwe w systemie iOS, a jeśli tak, to w jaki sposób?

Używam oAuth2 i mam projekt w mojej konsoli Google API z zarejestrowanym klientem iOS i klientem sieci Web.Chciałbym autoryzować z mojej aplikacji na iOS, a ...

3 odpowiedź

sekret klienta w OAuth 2.0

3 odpowiedź

Uzyskiwanie zerowego tokena Odśwież

Używam google-api-java-client w wersji 1.8-beta do uwierzytelniania oAuth2 z kontami Google. Wszystko dobrze, dopóki nie otrzymam obiektu GoogleTokenResponse...

2 odpowiedź

jak wyłączyć oś x i linię osi Y na wykresie linii google api

Używam google api do wykresu liniowego w mojej aplikacji internetowej. na tym wykresie liniowym nie chcę linii osi X i linii osi Y, ale nie mogę precyzyjnie ...

1 odpowiedź

odśwież token za pomocą php klienta google api

2 odpowiedź

Jak analizować zniekształcony JSONP za pomocą znaków szesnastkowych za pomocą JSON.NET?

5 odpowiedzi

Jak dodać / utworzyć / wstawić pliki na Dysk Google za pośrednictwem interfejsu API?

Potrzebujesz pomocy dotyczącej wstawiania pliku do dysku google przez api. Dokumentacja API w tym celu nie wyjaśnia wyraźnie, jak wysłać rzeczywistą treść pl...

4 odpowiedź

Google Weather API 403 Błąd [duplikat]

2 odpowiedź

przetłumaczyć google API, tylko div na stronie

1 odpowiedź

Dlaczego „gapi.client” z Google Plus Api jest niezdefiniowany?

Próbuję użyć google + api i musiałem zmodyfikować przykładowy przykład uwierzytelniania, aby pasował do moich potrzeb w ten sposób: