Wyniki wyszukiwania dla "remote-server"

2 odpowiedź

Łączenie ze zdalnym serwerem redis

Chciałem dokonać pewnych zmian w redis.conf, więc za każdym razem, gdy wpisuję redis-cli, łączy mnie z redis zainstalowanym na zdalnym serwerze.Wiem, że może...

6 odpowiedzi

Czy istnieje edytor wiersza poleceń, który podkreśla składnię Stata?

Moje połączenie internetowe jest bardzo powolne, dlatego wykonuję pliki wsadowe na serwerze bez GUI, tzn. Bezpośrednio z terminala. Jednak często muszę wprow...

9 odpowiedzi

Usuń plik z repozytorium Git bez usuwania go z lokalnego systemu plików

Moje początkowe zatwierdzenie zawierało kilka plików dziennika. dodałem

1 odpowiedź

Wyjątek podczas przesyłania zadania mapreduce z systemu zdalnego

Dostałem wyjątek podczas przesyłania zadania mapreduce z systemu zdalnego13/10/28 18:49:52 BŁĄD security.UserGroupInformation: PriviledgedActionException jak...

3 odpowiedź

Nie można uzyskać zdalnej nazwy pliku do file_get_contents (), a następnie zapisać plik

10 odpowiedzi

Skrypt ssh UNIX, uruchamiający polecenia na serwerze zdalnym

6 odpowiedzi

jak przesłać plik do zdalnego serwera http za pomocą Java? [duplikować]

To pytanie ma już tutaj odpowiedź:Jak używać java.net.URLConnection do odpalania i obsługi żądań HTTP 11 odpowiedziMuszę przesłać obrazy i pliki txt z mojej ...

1 odpowiedź

Nie można wypchnąć do zdalnego repozytorium GIT - „[…] nie wydaje się być repozytorium git”

Skonfigurowałem moje repozytorium GIT na moim serwerze, używając następującego w odpowiednim folderze (głównym mojej subdomeny,

2 odpowiedź

Nie udało się zdalnie wykonać skryptu R, który ładuje bibliotekę „rhdfs”