Wyniki wyszukiwania dla "camera"

5 odpowiedzi

Przyciąganie zdjęć z Windows C # Canon SDK vs PTP lub MTP

7 odpowiedzi

RuntimeException w Camera.setParameters () na nexus one

Skopiowałem kod zodpowiedź tutaj i nadal otrzymuję błąd RuntimeException: błąd setParameters na moim nexusie. Mój plik manifestu ma uprawnienia do kamery i w...

2 odpowiedź

Jak używać [camera takePhoto] i edytować za pomocą UIImagePicker - UIImagePickerController.allowsEditing = YES

4 odpowiedź

Kompresuj obraz z kamery przed przesłaniem

1 odpowiedź

Jak uzyskać dostęp do albumu, który zapisałem zdjęcia, jak w aplikacji aparatu?

3 odpowiedź

Interfejs API kamery: problemy z różnymi urządzeniami

Opracowuję aplikację do aparatu w zasadzie jako część aplikacji do przesyłania wiadomości w celu dołączenia obrazów itp. Aplikacja musi działać na> = SDK ...

6 odpowiedzi

Kalibracja obiektywów szerokokątnych za pomocą Opencv

Używam obiektywu szerokokątnego (178º Diagonal FOV) i staram się go poprawnie skalibrować za pomocą modułu kalibracji Opencv. Cały proces wykrywania i kalibr...

2 odpowiedź

Jak stworzyć aplikację iPhone rozpoznawania twarzy? [Zamknięte]

Próbuję opracować iPhone'a do rozpoznawania / wykrywania twarzy. W mojej aplikacji chcę, aby mój aparat iPhone był automatycznie ustawiany automatycznie ...

2 odpowiedź

jak możemy zmierzyć odległość między obiektem a kamerą z telefonem z systemem Android

1 odpowiedź

S3 (GT-I9300) Błąd uchwytu podglądu kamery

Stworzyliśmy niestandardową kamerę na podstawie