Wyniki wyszukiwania dla "encryption"

1 odpowiedź

Szyfrowanie RSA 2048 - wyjątek

Próbuję zaszyfrować i odszyfrować dane za pomocą RSA 2048.Mamy jeden klucz publiczny i klucz prywatny i będziemy używać tego samego w całym. ale problem pole...

3 odpowiedź

RijndaelManaged „Wypełnienie jest nieprawidłowe i nie można go usunąć”, które występuje tylko podczas deszyfrowania w produkcji

1 odpowiedź

Jak zaszyfrować plik z karty SD za pomocą AES w Androidzie?

Chcę zaszyfrować obraz z karty SD i ponownie zapisać go na karcie SD za pomocą AES. Główną ideą jest przeglądanie obrazu przez aplikację, a następnie szyfrow...

5 odpowiedzi

Jakiej (czystej) biblioteki Python użyć do szyfrowania AES 256? [Zamknięte]

3 odpowiedź

XOR Python Text Encryption / Decryption

Wiem, że istnieje wbudowany operator xor, który można importować w Pythonie. Próbuję wykonać szyfrowanie / deszyfrowanie xor. Do tej pory mam:

5 odpowiedzi

Szyfrowanie i deszyfrowanie ciągu JavaScript?

Jestem zainteresowany budowaniem małej aplikacji do użytku osobistego, która będzie szyfrować i deszyfrować informacje po stronie klienta za pomocą JavaScrip...

2 odpowiedź

Używanie wcześniej wygenerowanego klucza publicznego / prywatnego RSA z ramką .net

Mam już istniejącą parę kluczy publicznych / prywatnych do szyfrowania RSA, której muszę użyć w .net. Wszystkie przykłady, które mogę znaleźć online, pokazuj...

3 odpowiedź

Jaki jest tańszy algorytm skrótu?

Nie wiem zbyt wiele w algorytmach mieszania.Muszę obliczyć hash przychodzącego pliku na żywo w Javie przed przekazaniem pliku do systemu zdalnego (trochę jak...

2 odpowiedź

Wybór szyfrowania serwera OpenSSL

1 odpowiedź

iPhone: Jak utworzyć SecKeyRef z pliku klucza publicznego (PEM)