Wyniki wyszukiwania dla "shortcut"

1 odpowiedź

Jak uzyskać przyjazne menu skróty Tkinter Mac (klawisz cmd +)

6 odpowiedzi

Skrót klawiaturowy aplikacji - Java Swing

6 odpowiedzi

Czy istnieje skrót URL dla iPhone'a dla kalendarza?

Mogę uruchomić Mapy Google, Mail, Safari i inne ... ale czy jest taka sama funkcja Kalendarza?EDYCJA: Chcę tylko dodać wydarzenie do kalendarza.Dzięki chłopa...

5 odpowiedzi

ścieżka względna w skrypcie BAT

Oto mój własny folder programu na moim sterowniku USB:

2 odpowiedź

Jak ustawić skrót do linii kodu w edytorze Eclipse IDE

Jestem po funkcji w Zaćmieniu, która pozwala mi przydzielić skrót do linii (powiedzmy numer linii 55), a następnie gdzieś w tym samym pliku i nacisnąć skrót,...

4 odpowiedź

Sublime Text 2 Skrót klawiaturowy do otwierania pliku w Chrome / firefox w oknach

Postępowałem zgodnie z instrukcjami dla systemu Windows 7, aby skonfigurować chrome. Brak szczęścia!

6 odpowiedzi

Zamknij wszystkie karty, ale nie okno, w Sublime Text

3 odpowiedź

Jak najlepiej korzystać ze skrótów i autouzupełniania, aby utworzyć nowy obiekt w Intellij IDEA?

1 odpowiedź

Korzystanie z JavaFX 2.2 Mnemonic (i akceleratorów)

Próbuję wykonać działanie Mnemoniczne JavaFX. Mam kilka scen na scenie, a to, co chcę osiągnąć, to wystrzelenie tego zdarzenia poprzez naciśnięcie Ctrl + S. ...

2 odpowiedź

Excel VBA do listy powiązań kluczy (OnKey?)