Wyniki wyszukiwania dla "web-services"

2 odpowiedź

Testowanie usługi internetowej WCF?

Chciałem utworzyć klasę testową dla usługi WCF. Uważam, że „kpiny” to właściwy termin?Nie jestem pewien, czy sposób, w jaki myślę, że muszę to zrobić, jest w...

4 odpowiedź

Utwórz usługę internetową asmx w C # za pomocą Visual Studio 2013

1 odpowiedź

jak utworzyć usługę internetową php, która akceptuje ciąg znaków i wykonuje operacje na bazach danych [zamknięte]

Próbuję utworzyćusługa internetowa php. Jestem nowym użytkownikiem PHP. Mam aplikację Java, która ma 2 łańcuchową zmienną. Musi być przechowywany w bazie dan...

2 odpowiedź

Amazon Search API

Czy istnieje dobry sposób na uzyskanie dostępu do wyników wyszukiwania Amazon (z zapytaniem) w Ruby lub Python? Szukałem interfejsów API i znalazłem interfej...

3 odpowiedź

Jak korzystać z WSDL

Pracuję nad aplikacją WSDL. Ale właściwie nie rozumiałem, co sprawia, że ​​parametr „wsdl” i co zrobię ze zwróconym XML. Na przykład:https://adwords.google.c...

4 odpowiedź

Wdrożony serwer usług SOAP dla Javy

OK, opracowuję program, który zostanie wdrożony na wielu komputerach (Windows, Linux, AIX, z / Linux, openVMS itp.). Chcę, aby ta aplikacja zawierała usługę ...

3 odpowiedź

Jak wykonać wywołanie SOAP Web Service z klasy Java?

1 odpowiedź

Dlaczego AppDomain.CurrentDomain.GetAssemblies () nie zwraca zależnych zestawów w Global.asax pod pewnymi warunkami?

EDYTOWAĆ: Poprzednio było to zatytułowane „Zachowanie Inicjatywy aplikacji inne niż Restart IIS i Inicjalizacja aplikacji”. Zmieniłem tytuł, aby rozszerzyć p...

3 odpowiedź

Wysyłanie zdjęć i filmów na serwer w systemie Android

Tworzę aplikację na Androida do robienia zdjęć i filmów. Po zrobieniu zdjęć chcę wysłać ten obraz z datą i tekstem na serwer internetowy. Po stronie serwera ...

2 odpowiedź

jQuery Ajax do asp.net asmx web service zgłasza format żądania jest nieprawidłowy: aplikacja / json

Mam jquery wywołać usługę sieciową asp.net z liczbą całkowitą. W naszej legalnej aplikacji, która została przeniesiona do .net 4.0, nie mogę uzyskać tego poł...