Wyniki wyszukiwania dla "parsing"

2 odpowiedź

iPhone: Parse plik XML z atrybutem

4 odpowiedź

C ++ Hex Parsing

Zastanawiam się, jak przekonwertować ciąg heksadecymalny na ciąg czytelny dla człowieka (jeśli ma to jakiś sens) byłoby to moje pierwsze prawdziwe spotkanie ...

1 odpowiedź

parser dojo i błąd TypeError przy użyciu interfejsu API ArcGIS JS

1 odpowiedź

Jak używać parsera słodu w python nltk

W ramach mojego projektu akademickiego muszę przeanalizować kilka dowolnych zdań w wykres zależności. Po wielu poszukiwaniach dostałem rozwiązanie, dzięki kt...

7 odpowiedzi

Jak parsować URI jak w Javie

Próbuję przeanalizować następujący identyfikator URI:http: //translate.google.com/#zh-CN | en | 你ale otrzymałem ten komunikat o błędzie:

1 odpowiedź

Jak mogę niezawodnie uzyskać kolor z AttributeSet?

Chcę utworzyć niestandardową klasę, która przyjmuje kolor jako jeden z jego atrybutów, gdy jest ułożony w pliku XML systemu Android. Jednak kolor może być za...

1 odpowiedź

Jak działa algorytm CYK?

Muszę sprawdzić, czy ciąg można wyprowadzić z danego kontekstu wolnego, który jest w normalnej postaci Chomsky'ego. Używam C ++.Jest bardzo miłopseudo ko...

2 odpowiedź

Przetwarzanie zagnieżdżonych danych JSON przy użyciu GSON

Próbuję przeanalizować niektóre dane JSON za pomocą Gsona w Javie, który ma następującą strukturę, ale patrząc na przykłady online, nie mogę znaleźć niczego,...

2 odpowiedź

Jak ręcznie skonstruować AST?

Obecnie uczę się parsowania, ale jestem trochę zdezorientowany, jak wygenerować AST. Napisałem parser, który poprawnie sprawdza, czy wyrażenia są zgodne z gr...

2 odpowiedź

Dzielenie węzła podrzędnego z pliku XML na własne pliki XML

Mam plik XML (po lewej) i chcę utworzyć wiele plików (po prawej):