Wyniki wyszukiwania dla "winapi"

2 odpowiedź

Nie można ustawić zegara za pomocą SetSystemTime na Windows 8

Moja aplikacja korzysta

2 odpowiedź

Jak znaleźć dziecko rodzicielskiej niezarządzanej aplikacji win32

Zasadniczo szukam metody win32 do wywołania w C #, aby ustawić fokus na dzieci niezarządzanej aplikacji.Ale najpierw muszę znaleźć uchwyt kontroli dziecka, k...

7 odpowiedzi

Dlaczego mam problemy rekurencyjnie usuwające katalogi?

Napisałem aplikację, która używa api WIN32 do utworzenia tymczasowej hierarchii katalogów. Teraz, gdy chcesz usunąć katalogi podczas zamykania aplikacji, nap...

4 odpowiedź

Jak mogę uzyskać EnumWindows, aby wyświetlić wszystkie okna?

Zakładam, że to, o co pytam, powinno być domyślne, ale doświadczam pewnych zachowań, których nie rozumiem.

1 odpowiedź

Polecenie lpr nie działa z mojego programu C # w Win 7

3 odpowiedź

Interfejs api Ruby Win32

Muszę uzyskać dostęp do kilku funkcji biblioteki win32 w ruby. Znalazłem bardzo rzadkie informacje na temat klasy Win32API online, więc pytam tutaj.Wiem, że ...

3 odpowiedź

Dlaczego CreateProcess daje błąd 193 (% 1 nie jest prawidłową aplikacją Win32)

Poniższy kod nie uruchamia dokumentów. Dostaję błąd 193 (% 1 nie jest prawidłową aplikacją Win32). Uruchamianie plików wykonywalnych działa poprawnie. Pliki ...

3 odpowiedź

Instalacja FxCop

5 odpowiedzi

Jak mogę uzyskać adres IP drukarki sieciowej, podając nazwę portu przy użyciu Win32 API?

Jak mogę uzyskać adres IP drukarki sieciowej, podając nazwę portu, używając API win32?Próbowałem zajrzeć do

3 odpowiedź

Importuj DLL z C ++ (Win32)