Wyniki wyszukiwania dla "android-intent"

2 odpowiedź

Poinformuj kamerę, aby zapisała zrobiony obraz

1 odpowiedź

Wybierz numer bez pytania

Próbuję napisać funkcję dla platformy Android, która pozwoli mi zadzwonić pod 911 bez jakiejkolwiek zachęty.Dodałem już pozwolenie

2 odpowiedź

android.content.ActivityNotFoundException: Nie znaleziono aktywności do obsługi zamierzonego ekranu powitalnego

Mam problem z ładowaniem nowego zamiaru po moim ekranie powitalnym. Spojrzałem na pytania dotyczące tego wyjątku, ale wszystkie wydają się mieć do czynienia ...

1 odpowiedź

Android - konfigurowalny katalog?

Jednym z kroków budowania mojej aplikacji jest umożliwienie użytkownikowi wybrania folderu, w którym przechowywane są niektóre pliki. Jak mogę to skonfigurow...

5 odpowiedzi

Przekazywanie danych między czynnościami z widoku listy do innej czynności

2 odpowiedź

Czy mogę sprawdzić, czy aplikacja jest dostępna do obsługi zamiaru, bez jej uruchamiania?

W szczególności staram się ustalić, czy istnieje aplikacja do obsługi zamiarów rynku, ale chciałbym uzyskać ogólne rozwiązanie.Wiem, że jeśli zrobisz coś tak...

2 odpowiedź

Co jest zamierzone z parametrów onActivityResult

Tutaj jest mój

1 odpowiedź

Widoki aplikacji Połącz w Androidzie dodaj okno dialogowe kontaktu

1 odpowiedź

Wywołania serwisowe zdalnego Androida

(Mamzdalny usługa z interfejsem AIDL, który jest używany przez kilka aplikacji klienckich. Chciałbym dodać do interfejsu metodę asynchroniczną dla wywołań, k...

1 odpowiedź

Jak komunikować się między usługami w tle

Wdrażam aplikację, ponieważ mam dwie usługi. Jeden wykonuje pewne zadanie i przekazuje pewną wartość innej usłudze, a ta usługa wykonuje pewne zadanie przy u...