Wyniki wyszukiwania dla "android-intent"

4 odpowiedź

Zalety korzystania z pakietu zamiast bezpośredniego zamiaru putExtra () w Androidzie

W mojej aplikacji na Androida zawsze używam bezpośredniego

2 odpowiedź

Jakie są alternatywne sposoby uruchamiania mojej aplikacji?

Mogę uruchomić moją aplikację:Stuknięcie w jego ikonę w programie uruchamiającymRejestrowanie „widocznego” filtra intencji (mam na myśli - użytkownik kliknie...

1 odpowiedź

Android Uruchom aplikację Dysk Google z innego pliku, który nie został przesłany

2 odpowiedź

Ponowne uruchomienie aplikacji - punkt wprowadzania aktywności

Mam aplikację, w której punktem wejścia jest powiedzmy„login / splash”

1 odpowiedź

Android: Jak potwierdzić, że wiadomość e-mail została wysłana pomyślnie

Oto mój kod, który może pomyślnie wysłać wiadomość e-mail

2 odpowiedź

nie otrzymuj smsów nawet po ustawieniu najwyższego priorytetu i zainstalowaniu najpierw

Moja aplikacja nie odbiera wiadomości SMS, gdy zainstalowany jest SMS Go. Ustawiłem najwyższy priorytet i próbowałem zainstalować aplikację przed zainstalowa...

1 odpowiedź

Show Dialog prawie pełny ekran w moim przypadku (z ActionBar i nakładką)

2 odpowiedź

Uruchamianie zamiaru dla typu pliku i MIME?

3 odpowiedź

zamiar udostępniania zdjęć w Androidzie

2 odpowiedź

Jak rozpocząć Intent z ResolveInfo