Brak plików cookie sesji w Internet Explorer 9 Żądania AJAX

Internet Explorer 9 nie wysyła plików cookie sesji z moimi żądaniami AJAX.

Gdy wysyłam żądanie uwierzytelnienia do mojego interfejsu API za pośrednictwem AJAX, zwraca odpowiedź, która ustawia plik cookie sesji. Kolejne wywołania API za pośrednictwem AJAX nie wysyłają pliku cookie z powrotem na serwer.

Interfejs API znajduje się na tym samym hoście. Podobnie, regularne żądania stron nie-AJAX również nie pokazują cookie sesji. Wyłączyłem wszystkie ustawienia prywatności i zabezpieczeń w Opcjach internetowych. Chrome poprawnie wysyła pliki cookie.

Jak uzyskać IE, aby zwrócić pliki cookie? Dzięki!

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion