Wyniki wyszukiwania dla "iostream"

1 odpowiedź

Brak funkcji dopasowania - ifstream open ()

To jest część kodu z błędem:

2 odpowiedź

próbuje napisać std: out i plik w tym samym czasie

1 odpowiedź

Pisanie manipulatora dla niestandardowej klasy strumienia

Napisałem niestandardową klasę strumienia, która wyświetla wcięty tekst i ma manipulatory, które mogą zmieniać poziom wcięcia. Cała praca wcięcia jest zaimpl...

3 odpowiedź

Udostępnianie strumieni wyjściowych przez interfejs JNI

Piszę aplikację Java, która używa biblioteki C ++ za pośrednictwem interfejsu JNI. Biblioteka C ++ tworzy obiekty typu

4 odpowiedź

Dlaczego cin podzieli zmienną wartość na dwie części?

2 odpowiedź

Dlaczego jawne wywołanie operatora << na std :: cout powoduje nieoczekiwane wyjście?

Byłem po prostu ciekawy, co by się stało, gdybym zadzwonił

5 odpowiedzi

Jak napisać niestandardowy strumień wejściowy w C ++

Obecnie uczę się C ++ (pochodzącego z Java) i staram się zrozumieć, jak poprawnie korzystać ze strumieni IO w C ++.Powiedzmy, że mam

2 odpowiedź

Jaki jest prawdziwy powód, aby nie używać bitu EOF jako warunku ekstrakcji strumienia?

Zainspirowany moimpoprzednie pytaniePowszechnym błędem dla nowych programistów C ++ jest czytanie z pliku z czymś w rodzaju:

6 odpowiedzi

Czy są jakieś sztuczki, aby użyć std :: cin do zainicjowania zmiennej stałej?

5 odpowiedzi

Odczyt i zapis poprawnie pliku std :: vector do pliku

O to chodzi. Jak pisać i odczytywać pliki binarne za pomocą std :: vector wewnątrz nich?Myślałem o czymś takim: