Wyniki wyszukiwania dla "database"

6 odpowiedzi

samodzielna baza danych

6 odpowiedzi

Jak zdecydować się na korzystanie z transakcji bazy danych

1 odpowiedź

Zapobiegaj zduplikowanym rekordom, zapytaj przed utworzeniem nowych rekordów

Ustawiać: Tworzę bazę danych dostępu ms, aby rejestrować wyniki eksperymentów, które zostaną wykonane przeze mnie i innych. Stworzyłem formę i podformularz; ...

2 odpowiedź

Lepiej użyć adaptera Cursor lub adaptera Array

2 odpowiedź

Jak mogę zaktualizować wartość komórki w tabeli dB, używając SQL Server CE i C # (Visual Studio 2010)

Piszę małą aplikację na studia, aplikację do wypożyczania filmów. Nie mam problemów z czytaniem z bazy danych, ale nie mogę zaktualizować danych w tabelach.W...

1 odpowiedź

Model danych Cassandry dla szeregów czasowych

Pracuję nad modelem danych Cassandra do przechowywania szeregów czasowych (jestem nowicjuszem Cassandry). Mam dwie aplikacje: dane giełdowe w ciągu dnia i da...

3 odpowiedź

Usługa WCF dla wielu jednoczesnych klientów i dostępu do bazy danych

1 odpowiedź

TWORZENIE TYPU na MySQL

Nie mogę utworzyć nowego typu danych w MySQL. Zapytanie jest podane poniżej

3 odpowiedź

utwórz tabelę z sequence.nextval w oracle [duplikat]

2 odpowiedź

Usunięcie unikalnego ograniczenia dla kolumny w H2

Próbuję upuścić unikalne ograniczenie dla kolumny w h2, wcześniej utworzonej jako