Wyniki wyszukiwania dla "database"

3 odpowiedź

Pobieranie kolumny z .sqlite zawierającej wiele tabel z wieloma kolumnami

6 odpowiedzi

Jak wstawić obraz w bazie danych mysql (tabela)?

3 odpowiedź

Dziwne PostgreSQL „wartość zbyt długa dla znaków typu różniących się (500)”

1 odpowiedź

Ogólne przechowywanie danych Oracle

2 odpowiedź

C # Data Connections Best Practice?

Ok, więc jest to jeden z tych upartych tematów, ale na podstawie twojej wiedzy, opinii i aktualnej praktyki, jaki jest najlepszy sposób na ustawienie następu...

2 odpowiedź

Jak wdrożyć akcję Twittera retweet w mojej bazie danych

Wdrażam aplikację internetową podobną do Twittera. Muszę wdrożyć akcję „retweet” ijeden tweet może być wielokrotnie przesłany przez jedną osobę.Mam podstawow...

3 odpowiedź

tabele relacji w sqlite na Androida

Czy możesz mi pomóc w związku między dwoma stołami w sqlite.Wstawiam, usuwam i aktualizuję kroki, ale teraz muszę obsługiwać relacje między dwiema tabelami. ...

1 odpowiedź

Pomiń schemat w zapytaniu DERBY

Stworzyłem bazę danych o nazwie „movie_db”, ustawiłem domyślny schemat na APP. Następnie utworzono przykładową tabelę o nazwie „USERS”.Moje połączenie z DB j...

2 odpowiedź

Django - Projektowanie relacji modelowych - Interfejs administratora i Inline

Myślę, że moje zrozumienie FK i admin Django jest trochę wadliwe, więc cenię sobie wszelkie informacje na temat modelowania poniższego przypadku.Po pierwsze,...

2 odpowiedź

Jak skopiować zestaw wyników do obiektu?

Używam poniższego, aby dodać pobrane wartości do klasy. wszystkie wartości zostaną dodane do atrybutów klasy, ale używam compisition (mam obiekt klasy w klas...