Wyniki wyszukiwania dla "database"

2 odpowiedź

ActiveRecord znajduje istniejące indeksy tabel

Piszę generator migracji dla wtyczki, którą piszę i muszę być w stanie znaleźć, jakie unikalne indeksy mają tabela, dzięki czemu mogę modyfikować istniejące ...

2 odpowiedź

Błąd podczas tworzenia tabeli: Masz błąd w składni SQL w pobliżu „kolejność (order_id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, user_id” w linii 1 [duplikat]

2 odpowiedź

Android - zapytanie MySQL JSON daje NetworkOnMainThreadException

5 odpowiedzi

Najlepsza praktyka do przechowywania nazw użytkowników i hasła w bazach danych MySQL [duplikat]

1 odpowiedź

JPA / Hibernate Difference MappedSuperclass and Entity Abstract Class

Chciałbym wiedzieć, jaka jest różnica między

2 odpowiedź

Dlaczego potrzebujemy obiektów encji? [Zamknięte]

Naprawdę muszę zobaczyć uczciwą, przemyślaną debatę na temat zalet obecnie akceptowanychAplikacja korporacyjna paradygmat projektowania.Nie jestem przekonany...

1 odpowiedź

mySQL - Blokowanie tabel a blokowanie wierszy

3 odpowiedź

Czytanie wartości konfiguracyjnych CodeIgniter z bazy danych zamiast pliku konfiguracyjnego

4 odpowiedź

Aktualizacja bazy danych ORMLite

3 odpowiedź

Oracle SQL: wybieranie danych i nazwy partycji z tabeli i obcinanie partycji

Jest to pytanie dwuczęściowe:1) Czy możliwe jest pobranie nazwy partycji, w której znajdują się dane, przy użyciu instrukcji select na podstawie jej