Jak dodać plik cookie do pliku cookiejar w bibliotece zapytań python

Próbuję dodać plik cookie do istniejącego pliku cookiejar za pomocą biblioteki python requests 1.2.3. Za każdym razem, gdy dodam nowy plik cookie, dane w słoiku zostają zmienione na nowy plik cookie. Brak kluczy, brak wartości lub pasują do niepoprawnych kluczy. Nie jestem pewien, czy jest to błąd biblioteki żądania, czy nie wysyłam poprawnie pliku cookie. Używam następującego kodu, który powoduje powstanie złego pliku cookie w cookiejar. Czy poprawnie formatuję plik cookie? Jakieś pomysły?

  my_cookie = {
      'domain':'www.mydomain.com',
      'expires':None,
      'name':'COOKIE_NAME',
      'path':'/',
      'value':'the cookie works',
      'version':0
}

s = requests.Session()
requests.utils.add_dict_to_cookiejar(s.cookies, my_cookie)

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion