Aktualizacja plików cookie w sesji Korzystanie z modułu python-requests

używampython-request moduł do obsługi żądania i odpowiedzi oAuth. Chcę ustawić otrzymaneaccess_token (treść odpowiedzi jakodyktować) wrequests.session.cookies obiekt.

Jak mogę zaktualizować istniejące pliki cookie sesji z otrzymaną odpowiedzią z serwera?

[EDYTOWAĆ]

self.session = requests.session(auth=self.auth_params)
resp = self.session.post(url, data=data, headers=self.headers)
content = resp.content

Chcę zrobić coś takiego:

requests.utils.dict_from_cookiejar(self.session.cookies).update(content)

Tutaj,requests.utils.dict_from_cookiejar(self.session.cookies) zwracadyktować z jednym kluczem sesji. Teraz chcę zaktualizować odebraną treść odpowiedzi wself.session.cookies.

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion