Wyniki wyszukiwania dla "google-app-engine"

7 odpowiedzi

Jak przeglądać lokalny magazyn danych Java App Engine?

3 odpowiedź

Eksportuj z bazy danych AppEngine do lokalnej bazy danych rozwoju?

Czy istnieje sposób na wyeksportowanie danych z bazy danych AppEngine na serwer deweloperski (w celach testowych itp.)?

5 odpowiedzi

Złe żądanie podczas aktualizacji Appengine za pomocą mvn appengine: update

Dostaję następujący błąd, gdy próbuję zaktualizować aplikację aplikacji za pomocą wtyczki appengine-maven-plug:

1 odpowiedź

Podział dziennika żądań silnika aplikacji Google

1 odpowiedź

Lokalne połączenie MySQLdb kończy się niepowodzeniem z AttributeError dla paramstyle podczas uruchamiania serwera rozwoju GAE

Buduję aplikację GAE Flask z Flask-Alchemy, przeciwko Cloud SQL i działa

1 odpowiedź

App Engine Jak utrzymać logowanie zarówno na http, jak i https za pomocą usługi Użytkownicy

Poniższy kod pokazuje problem, który mam, jest dostępny naGithub. Kiedy usuwam bezpieczną trasę do logowania, kod działa, ale gdy zabezpieczam stronę, nie dz...

4 odpowiedź

Błąd konfiguracji Google App Engine i Wordpress - Windows 7 Professional

1 odpowiedź

Używanie xlsxwriter w Google App Engine dla Pythona

8 odpowiedzi

Jak myśleć w magazynach danych zamiast bazach danych?

Przykładowo, Google App Engine używa Google Datastore, a nie standardowej bazy danych, do przechowywania danych. Czy ktoś ma jakieś wskazówki dotyczące korzy...

2 odpowiedź

Appengine NDB: Umieszczenie 880 wierszy, przekroczenie magazynu danych, zapisanie limitu ops. Czemu?