Wyniki wyszukiwania dla "wolfram-mathematica"

4 odpowiedź

Jak dodać kolumnę do macierzy?

Ok, wyobraź sobie, że mam tę Matrycę: {{1,2}, {2,3}} i wolałbym {{4,1,2}, {5,2,3}}. Oznacza to, że dodałem kolumnę do macierzy. Czy można to zrobić w prosty ...

6 odpowiedzi

Wywołaj program Mathematica z linii poleceń, używając argumentów wiersza poleceń, stdin, stdout i stderr

Jeśli masz kod Mathematica w foo.m, można wywołać Mathematica

2 odpowiedź

Standardowa forma elipsy

Otrzymuję elipsy jako krzywe poziomu dopasowanego zbioru danych. Po wybraniu konkretnej elipsy chciałbym zgłosić ją jako punkt środkowy, długość półosi i mni...

5 odpowiedzi

Sprintf odpowiednik w Mathematica?

Nie wiem dlaczego Wikipediawymienia Mathematica jako język programowania z printf. Po prostu nie mogłem znaleźć odpowiednika w Mathematica.Moim szczególnym z...

2 odpowiedź

Kryptograficzny skrót (sha1 lub md5) danych podanych jako ciąg w Mathematica

Sha1 hash „abc” to

2 odpowiedź

iPython: polecenie podobne do manipulacji

W Wolfram Mathematica mogę interaktywnie modyfikować wartość parametru za pomocą

3 odpowiedź

Określ pozycję punktu w przestrzeni 3D, biorąc pod uwagę odległość do N punktów o znanych współrzędnych

1 odpowiedź

Eksportuj niestandardowe sformatowane wyrażenia z Mathematica

1 odpowiedź

Histogram z osią łamania i kolorowym paskiem z przeplotem

3 odpowiedź

Dlaczego to nie działa? Dynamiczny w Wybierz

OK, robię to: