Wyniki wyszukiwania dla "ajax"

3 odpowiedź

JAX-WS: Jak sprawić, aby odpowiedź SOAP zwróciła obiekt HashMap

Mam więc prostą usługę internetową:

5 odpowiedzi

najlepszy jQuery AJAX wielokrotny uploader [zamknięty]

Jakieś sugestie?Prawdopodobnie coś bardzo interaktywnego, że mogę wybrać wiele plików. Dzięki!

5 odpowiedzi

jquery .ajax zawsze zwraca błąd - dane dodawane do bazy danych

Próbuję dodać użytkowników do bazy danych przy użyciu wywołań ajax jquery. Użytkownicy są dodawani do bazy danych dobrze, ale ajax zawsze zwraca błąd. Nie wi...

11 odpowiedzi

Pochodzenie <origin> nie jest dozwolone przez Access-Control-Allow-Origin

5 odpowiedzi

Jak wywołać metodę Controller z javascript w MVC3?

Używam architektury MVC3, c # .net. Muszę porównać zawartość pola tekstowego (ID użytkownika) z bazą danych natychmiast, gdy fokus zmieni się w następne pole...

1 odpowiedź

Rails accepts_nested_attributes_for z f.fields_for i AJAX

Jestem ciekawy, jak prawidłowo używać

9 odpowiedzi

Formularz jQuery AJAX przesyła dwukrotnie

1 odpowiedź

Sprawdź poprawność formularza przed wysłaniem do php

5 odpowiedzi

Wyślij tablicę z żądaniem ajax do php

3 odpowiedź

Typ zawartości dla fragmentów HTML

Gdy serwer wysyła odpowiedź HTTP z dokumentem HTML w ciele, zwykle używa