Wyniki wyszukiwania dla "guid"

3 odpowiedź

Format UUID: 8-4-4-4-12 - Dlaczego?

2 odpowiedź

Czy mogę uzyskać GUID wygenerowany przez CMake dla konkretnego vcproj w czasie cmake?

Preambuła: Próbuję zintegrować mój csproj C # z resztą naszej kompilacji cmake z kodem bazowym C ++ i C ++ / CLI. Otrzymałem radę, aby tego nie robić, poniew...

7 odpowiedzi

Jak C # generuje GUID?

10 odpowiedzi

Generowanie Guidów w Rubim

Mam problem, który jest naprawdę łatwy do rozwiązania za pomocą Guids.W szczególności w przypadku przepływu pracy przy resetowaniu hasła chciałbym wysłać tok...

8 odpowiedzi

Jak przekonwertować GUID na ciąg w C #?

16 odpowiedzi

Czy możliwe są kolizje GUID?

4 odpowiedź

Konwertuj bajt [] lub obiekt na GUID

Przypisałem pewną wartość do typu danych obiektu, np.

2 odpowiedź

Dlaczego aspnet_users używa guid dla id zamiast zwiększania int? dodatkowe punkty za pomoc w rozszerzaniu pól użytkownika

Dlaczego aspnet_users używa guid dla id zamiast zwiększania int?Czy jest też jakiś powód, aby nie używać tego w innych tabelach jako klucza podstawowego? To ...

5 odpowiedzi

SCOPE_IDENTITY () dla identyfikatorów GUID?

Czy ktoś może mi powiedzieć, czy istnieje odpowiednik

2 odpowiedź

Czy istnieje sposób na odróżnienie identyfikatora GUID od liczby losowej?

Możliwość odróżnienia identyfikatora GUID od danych losowych może być przydatna podczas debugowania wadliwych kodów.W systemie Windows każdy wygenerowany ide...