Wyniki wyszukiwania dla "session-variables"

5 odpowiedzi

silnie wpisane sesje w asp.net

2 odpowiedź

Jak utrwalić dane przy użyciu zmiennej sesji w widoku maszynki do golenia mvc3?

Pracuję w aplikacji MVC3 z Razor. W moim kontrolerze konta po sprawdzeniu poprawności użytkownika otrzymuję identyfikator ClientID użytkownika z bazy danych....

1 odpowiedź

Sesje klienckie po kolbie

2 odpowiedź

Zrozum pojęcie „current_user” podczas tworzenia sesji logowania w rubinie

Przechodzę przez świetny samouczek Michaela Hartla, aby zbudować aplikację rubytutaj.Próbuję zrozumieć koncepcję tworzenia sesji i utknąłem w zrozumieniu tej...

2 odpowiedź

Symfony2: Jak zapisać atrybut sesji jako niestandardowe pole w DB, z niestandardowym PdoSessionStorage?

Mam niestandardową klasę rozszerzającą PdoSessionStorage, ale nie wiem, jak przechwycić atrybuty z sesji, aby zapisać je jako niezależne pola w bazie danych....

1 odpowiedź

Dynamiczny MySQL ze zmiennymi lokalnymi

Jak mogę używać dynamicznych instrukcji SQL w bazie danych MySQL i bez korzystania ze zmiennych sesji?W tej chwili mam taki kod (w procedurze zapisanej w MyS...

1 odpowiedź

Ustaw zmienną sesji za pomocą javascript

1 odpowiedź

Zend + uwierzytelnianie kodu kreskowego

4 odpowiedź

mysql_real_escape_string () dla zmiennych $ _SESSION konieczne?

4 odpowiedź

Pola statyczne a zmienne sesji

Do tej pory używałem sesji do przekazywania niektórych zmiennych z jednej strony na drugą. Na przykład rola użytkownika. Gdy użytkownik loguje się do aplikac...