Wyniki wyszukiwania dla "session-cookies"

3 odpowiedź

Aktualizacja plików cookie w sesji Korzystanie z modułu python-requests

1 odpowiedź

Logowanie do systemu Android za pomocą sesji tokena: przypomina logowanie użytkownika i pozostaje w sesji do czasu wylogowania

Po zalogowaniu się w aplikacji na Androida, jak mogę utworzyć sesję tokena w api php?Lubię to:Chciałbym się upewnić, że gdy użytkownik się zaloguje, pozostan...

3 odpowiedź

Nie można usunąć pliku cookie za pomocą $ cookies AngularJS

Moja aplikacja internetowa jest tak wykonana, że ​​gdy użytkownik loguje się na serwerze, dodaje nagłówek Set-Cookie do odpowiedzi, tak jak poniżej:

2 odpowiedź

Jak wyczyścić pliki cookie za pomocą Django

Próbuję stworzyć stronę logowania do strony internetowej. Używam Django 1.4.2. Zapisałem użytkowników, którzy poprawnie zalogowali się do pliku cookie

2 odpowiedź

Sesja ExpressJS wygasa pomimo aktywności

Sprowadzenie tego pytania do SO od czasugrupa ekspresowa nie miała odpowiedzi.Ustawiam sesję maxAge = 900000 i widzę, że właściwość expires w cookie sesji je...

1 odpowiedź

Zachowaj sesję na całej stronie Przeładuj w kręgosłupie JS

Korzystam z interfejsu API, który nie zwraca pliku cookie podczas logowania, ale tylko auth_token jako część odpowiedzi json.Podstawowy adres URL dostarcza a...

4 odpowiedź

Pliki cookie nie są ustawiane w przeglądarce Safari 6

3 odpowiedź

Zmuszanie Tomcata do używania bezpiecznego pliku cookie JSESSIONID w http

Czy istnieje sposób na skonfigurowanie Tomcat 7 do tworzenia cookie JSESSIONID z bezpieczną flagą przy każdej okazji?Zwykła konfiguracja powoduje, że Tomcat ...

2 odpowiedź

Implementacja Spring Security z Java Client

Strona klientaMam aplikację Java, która łączy się ze zdalnym serwerem za pomocą podstawowych metod POST lub GET:

3 odpowiedź

Jak dodać plik cookie do pliku cookiejar w bibliotece zapytań python

Próbuję dodać plik cookie do istniejącego pliku cookiejar za pomocą biblioteki python requests 1.2.3. Za każdym razem, gdy dodam nowy plik cookie, dane w sło...