Wyniki wyszukiwania dla "adapter"

1 odpowiedź

AlphabetIndexer z adapterem niestandardowym zarządzanym przez LoaderManager

3 odpowiedź

android listviews: widoki nagłówka i stopki

2 odpowiedź

Ustaw OnClick Listener na przycisku w widoku listy na Androida

1 odpowiedź

Worklight: WL.Server.setActiveUser - Nie można modyfikować - Niedozwolony stan: Nie można zmienić tożsamości

3 odpowiedź

Podgląd listy z adapterem niestandardowym zawierającym pola CheckBox

Mam ListView, który używa niestandardowego adaptera, jak pokazano:

2 odpowiedź

EditText traci Focus on Click

1 odpowiedź

Czy BaseAdapter systemu Android jest przykładem wzoru adaptera?

2 odpowiedź

ViewPager + Adapter in Fragment => przesunięcie w tył

mam

2 odpowiedź

Android: ListView ze złożonym modelem danych

6 odpowiedzi

Widok listy Android z polami wyboru nie zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami