Wyniki wyszukiwania dla "adapter"

1 odpowiedź

Worklight: WL.Server.setActiveUser - Nie można modyfikować - Niedozwolony stan: Nie można zmienić tożsamości

1 odpowiedź

Odpowiedź SOAP adaptera IBM Worklight HTTP: Transformacja XSL nie powiodła się

Zbudowałem adapter http, który wywołuje serwis WWW mydła ==> działa poprawnie. Ale kiedy dodam plik transformacji xsl i uruchom procedurę adaptera za pomocą

3 odpowiedź

Zrozumienie wzoru adaptera

2 odpowiedź

Lista przedmiotów o zmiennych kolorach

Mam widok listy i adapter, który ustawia zmienne kolory tła na elementy listy (styl listy „zebra”):

3 odpowiedź

Podgląd listy z adapterem niestandardowym zawierającym pola CheckBox

Mam ListView, który używa niestandardowego adaptera, jak pokazano:

5 odpowiedzi

adapter zmiany viewpager android

8 odpowiedzi

Wartość pusta jako parametr powrotu

Mam ten interfejs:

5 odpowiedzi

Android: listview: custom items: nullpointerexception, findviewbyid zwraca null

Od pewnego czasu szukam hasła i szukam rozwiązania tego błędu i nie mogę dowiedzieć się, dlaczego i jak go rozwiązać.Używam niestandardowego adaptera do wype...

1 odpowiedź

Jak utworzyć klasę, której nie mogę zmienić, zaimplementować interfejs?

Mam klasę z innej biblioteki, która jest zamkniętym źródłem, ale chcę mieć możliwość korzystania z interfejsu. Powodem jest to, że nie chcę tego robić

1 odpowiedź

ViewPager PagerAdapter z kursorem - CursorLoader.onLoadFinished nie wywołuje się z innym zapytaniem