Wyniki wyszukiwania dla "tomcat"

4 odpowiedź

Websocket - httpSession zwraca wartość null

1 odpowiedź

Jaki folder (y) może zapisywać moja aplikacja Tomcat na serwerze Ubuntu

Nie jestem pewien, czy w tym przypadku liczę się z tym, że używam serwera Ubuntu Server. Kiedy próbuję utworzyć folder za pomocą metody File.mkdirs (), nie r...

3 odpowiedź

Usługa Tomcat 7 as Windows nie jest dostępna z innych systemów

1 odpowiedź

CATALINA_OPTS vs JAVA_OPTS - Jaka jest różnica?

Próbowałem dowiedzieć się, jaka jest różnica między zmiennymi Apache Tomcat -

1 odpowiedź

Co jest lepsze: PooledConnectionFactory lub CachingConnectionFactory?

5 odpowiedzi

Tomcat's Clustering / Session Replication nie replikuje się prawidłowo

Ustawiam klastrowanie / replikację na Tomcat 7 na mojej lokalnej maszynie, aby ocenić go do użycia z moim środowiskiem / bazą kodu.UstawiaćMam dwa identyczne...

1 odpowiedź

JndiException podczas używania Hibernate 4.0 z Tomcat 7 podczas używania persistence.xml

Używam Hibernate 4.0 z plikiem JPA persistence.xml na Tomcat 7. Bez Struts, prosto z Hibernate z niektórymi serwisami Jersey. Oto wyjątek, w którym działam:

1 odpowiedź

Jak skonfigurować tomcat-users.xml, aby zabezpieczyć stronę w tomcat?

Próbuję zabezpieczyć moje strony administracyjne w tomcat z

4 odpowiedź

Tomcat - UnsupportedClassException

Mam problem z wdrożeniem skompilowanych klas w aplikacji internetowej Tomcat: wdrażam klasę, która ma zostać wywołana z serwletu, ale gdy uruchomię aplikację...

2 odpowiedź

wdrożenie eclipse vs tomcat - wyeksportowana wojna (częściowo) kończy się niepowodzeniem, gdy projekt działa w trybie zaćmienia

Mam aplikację internetową w eclipse juno - kiedy trafięUruchom na serwerze działa dobrze - albo w przeglądarce Eclipse (jestem na Windows) albo w FF.Kliknij ...