Wyniki wyszukiwania dla "safari"

2 odpowiedź

Czy Safari i Mobile Safari nie wyświetlają zaokrąglonych krawędzi z promieniem i dopełnieniem?

Safari i Mobile Safari wydają się mieć problem, gdy łączysz promień obramowania, dopełnienie i obramowanie. Działa dobrze w Chrome i Firefox. <- Oczekiwan...

3 odpowiedź

Wyłączanie JIT w Safari 6 w celu obejścia poważnych błędów JavaScript JIT

Znaleźliśmy poważny problem z interpretacją naszego kodu JavaScript, który występuje tylko na iOS 5 / Safari 6 (a następnie na bieżącej wersji iPada), który ...

2 odpowiedź

Jak wykryć zdarzenie kluczowe dla klawisza strzałki na textarea?

Utwórz następującą stronę HTML:

2 odpowiedź

Calc CSS nie działa w Safari i nie działa

Mam ten układ, nad którym pracuję. Wykonanie niezbędnych obliczeń w dużym stopniu zależy od CSS calc.

2 odpowiedź

IFrame nie działa w Safari

1 odpowiedź

CKEditor - Przepełnienia edytora szerokości w przeglądarkach Webkit

Odkryłem, że paski narzędzinie zawijaj automatycznie w przeglądarkach WebKit (Safari, Chrome). Tam jesttrzyletni błąd zgłoszone dla CKEditor 3, ale zostało z...

4 odpowiedź

udostępnianie linku otwartego podczas safari na iOS do mojej aplikacji?

Potrzebuję pomocy w związku z tym problemem. Mam funkcję w mojej aplikacji do udostępniania linków innym użytkownikom, co muszę zrobić to: Otwórz dowolny link w przeglądarce Safari Bezpośrednio jakieś działanie w przeglądarce Safari, aby ...

2 odpowiedź

Czy Safari obsługuje poprawnie wklejanie zdarzenia?

Próbuję napisać kod dla Safari do obsługi zdarzenia „wklej”, ale wydaje się, że nie działa poprawnie. Zgodnie z referencją WebKit DOM,

3 odpowiedź

Przeglądarki dodające www. i .com na adres serwera automatycznie

2 odpowiedź

<wprowadzenie> wysokość na komputerze Mac