Wyniki wyszukiwania dla "ruby-on-rails-3.1"

4 odpowiedź

Jak utworzyć nowy obiekt DateTime w określonej strefie czasowej (najlepiej domyślnej strefie czasowej mojej aplikacji, a nie UTC)?

Ustawiłem strefę czasową w

4 odpowiedź

Jak zainstalować Ruby 1.9.3 na Ubuntu bez RVM?

3 odpowiedź

RunTimeError: ActionController :: RackDelegation w rspec 2.10.1 dla kontrolera aplikacji rails 3.1.4

W naszej aplikacji na szyny 3.1.4

2 odpowiedź

jak mogę wstawić dane do tabeli za pomocą migracji, a ta tabela jest wcześniej generowana przez inną migrację

1 odpowiedź

Błąd „Niezainicjowana stała” podczas dołączania modułu

Próbuję odwołać się do rozszerzenia asocjacji, ale jest ono błędne z:

3 odpowiedź

Railsy - testowanie API JSON za pomocą testów funkcjonalnych

Mam tylko proste pytanie, ale nie mogłem znaleźć odpowiedzi.Moja aplikacja ruby ​​na railsach 3.2.2 ma API JSON z autoryzacją sesji devise.Moje pytanie brzmi...

1 odpowiedź

Bezpośrednie przesyłanie do S3 za pomocą Carrierwave

Niedawno przekonwertowałem poniższy tekst za pomocą Paperclip na Carrierwave, przesyłając go do Amazon S3, dzięki czemu mogę skorzystać z gemu carrierwave_di...

4 odpowiedź

Kiedy używać siebie w modelu?

Pytanie: kiedy muszę używać siebie w moich modelach w Railsach?mam

3 odpowiedź

bezpieczeństwo bezpieczeństwa, aby wyłączyć tokeny csrf dla połączeń json rails?

9 odpowiedzi

Jak dodać wiadomość potwierdzającą za pomocą linku do Ruby na szynach

Chciałem dodać komunikat potwierdzający na funkcji link_to z Ruby.