Nie można usunąć pliku cookie za pomocą $ cookies AngularJS

Moja aplikacja internetowa jest tak wykonana, że ​​gdy użytkownik loguje się na serwerze, dodaje nagłówek Set-Cookie do odpowiedzi, tak jak poniżej:

Set-Cookie:JSESSIONID=1; Path=/myApp/; Secure

Podczas wylogowywania próbuję usunąć ten plik cookie na kliencie (przeglądarce), ponieważ nie obchodzi mnie, czy sesja została pomyślnie zniszczona na serwerze, dopóki plik cookie zostanie usunięty. Wszelkie utrzymujące się sesje „duchów” będą od czasu do czasu czyszczone na serwerze.

Moja aplikacja nie może jednak usunąć pliku cookie JSESSIONID. Powiedz, że wywołano funkcję wylogowaniahttps://test.myserver.com/myApp/app/index.html#/mySubPage a funkcja wylogowania:

delete $cookies["JSESSIONID"];
$location.path("/login");

Plik cookie nie jest usuwany. Odświeżanie informacji o plikach cookie na karcie „Zasoby” w Narzędziach dla programistów Chrome pokazuje, że nadal istnieje. Ponowne załadowanie strony logowania i odświeżenie listy plików cookie na karcie „Zasoby” nadal pokazuje plik cookie.

Dlaczego nie mogę usunąć pliku cookie z mojego klienta Javascript, gdy nie jest to plik cookie HTTPOnly? Czy jest to ścieżka, która powoduje problemy? Nie powinno być, ponieważ skrypt działa na stronie zawartej w ścieżce pliku cookie. Ciasteczka nie są tak trudne do radzenia sobie normalnie, więc doskonale zdaję sobie sprawę, że tutaj może być coś trywialnego - ale każda pomoc byłaby bardzo doceniana.

AKTUALIZACJA:

Podałem niewłaściwą ścieżkę do mojej aplikacji w moim oryginalnym poście. Teraz jest edytowany, aby odzwierciedlić właściwą ścieżkę (dobrze, abstrakcyjnie). Okazuje się, że była to krytyczna informacja dla pytania. AngularJS używa pełnej ścieżki względnej aplikacji jako atrybutu ścieżki wszystkich tworzonych / usuwanych plików cookie, więc ponieważ nasz serwer ustawił plik cookie ze ścieżką/myApp/ a aplikacja była uruchomiona na ścieżce względnej/myApp/app, Angular próbował usunąć poprzedni plik cookie, który nie istnieje (aby zastąpić lub usunąć istniejący plik cookie, nazwa, domena i ścieżka muszą być identyczne z tymi używanymi przy tworzeniu pliku cookie).

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion