Wyniki wyszukiwania dla "session-cookies"

4 odpowiedź

Brak plików cookie sesji w Internet Explorer 9 Żądania AJAX

Internet Explorer 9 nie wysyła plików cookie sesji z moimi żądaniami AJAX.Gdy wysyłam żądanie uwierzytelnienia do mojego interfejsu API za pośrednictwem AJAX...

2 odpowiedź

Jak przeprowadzić uwierzytelnianie bezstanowe (bez sesji) i bez plików cookie?

3 odpowiedź

Aktualizacja plików cookie w sesji Korzystanie z modułu python-requests

1 odpowiedź

jak zrobić ten sam koszyk na wielu sklepach z wieloma sklepami?

3 odpowiedź

Zmuszanie Tomcata do używania bezpiecznego pliku cookie JSESSIONID w http

Czy istnieje sposób na skonfigurowanie Tomcat 7 do tworzenia cookie JSESSIONID z bezpieczną flagą przy każdej okazji?Zwykła konfiguracja powoduje, że Tomcat ...

1 odpowiedź

Nie można uzyskać identyfikatora sesji Express z plików cookie w / Socket.IO

Mam typową aplikację internetową w węźle, która wykorzystuje framework Express i oprogramowanie pośrednie sesji. Używam również Socket.io dla pewnych dynamic...

2 odpowiedź

ANDROID: Udostępnij sesję między Webview a httpclient

Mam faktycznie zalogowaną sesję w moim WebView. Ale używam także httpclient do wysyłania i pobierania danych z sieci. Widziałem w Internecie, że nie można po...

3 odpowiedź

Nie można usunąć pliku cookie za pomocą $ cookies AngularJS

Moja aplikacja internetowa jest tak wykonana, że ​​gdy użytkownik loguje się na serwerze, dodaje nagłówek Set-Cookie do odpowiedzi, tak jak poniżej:

2 odpowiedź

Zrozum pojęcie „current_user” podczas tworzenia sesji logowania w rubinie

Przechodzę przez świetny samouczek Michaela Hartla, aby zbudować aplikację rubytutaj.Próbuję zrozumieć koncepcję tworzenia sesji i utknąłem w zrozumieniu tej...

1 odpowiedź

sesja nie jest współdzielona między dwoma serwerami