Wyniki wyszukiwania dla "session-cookies"

1 odpowiedź

Jak zmienić ścieżkę cookie jsessionid na root serwera w aplikacji Spring na Jetty?

1 odpowiedź

Wiele plików cookie PHP nie działa na przeglądarce iPad / iPhone

Moja aplikacja to koszyk e-commerce oparty na iframe; sesja koszyka jest przechowywana w domenie dostępu. Gdy użytkownik sprawdza, czy iframe wdraża wyskakuj...

1 odpowiedź

Logowanie do systemu Android za pomocą sesji tokena: przypomina logowanie użytkownika i pozostaje w sesji do czasu wylogowania

Po zalogowaniu się w aplikacji na Androida, jak mogę utworzyć sesję tokena w api php?Lubię to:Chciałbym się upewnić, że gdy użytkownik się zaloguje, pozostan...

6 odpowiedzi

Jak bezpieczne są sesje PHP?

Jestem przede wszystkim programistą C ++, ale staram się zdobyć trochę PHP.Najwyraźniej sposobem implementacji sesji użytkownika WWW jest przechowywanie iden...

2 odpowiedź

Implementacja Spring Security z Java Client

Strona klientaMam aplikację Java, która łączy się ze zdalnym serwerem za pomocą podstawowych metod POST lub GET:

2 odpowiedź

SessionSecurityTokenHandler próbuje odszyfrować SessionSecurityToken w pliku cookie zaszyfrowanym RSA przy użyciu DPAPI; czemu?

Przeczytałem na forach MSDN, blogu Dominica Baiera, aw innych źródłach, że DPAPI nie będzie działać od razu w Azure, i że jednym ze sposobów obsługi uwierzyt...

2 odpowiedź

Dlaczego niektóre wartości sesji Flask znikają z sesji po zamknięciu okna przeglądarki, ale potem pojawiają się później, nie dodając ich?

3 odpowiedź

Nie można usunąć pliku cookie za pomocą $ cookies AngularJS

Moja aplikacja internetowa jest tak wykonana, że ​​gdy użytkownik loguje się na serwerze, dodaje nagłówek Set-Cookie do odpowiedzi, tak jak poniżej:

1 odpowiedź

przy użyciu modernizacji z trwałością Cookie

2 odpowiedź

Alternatywa dla sesji / uwierzytelniania opartego na plikach cookie