Wyniki wyszukiwania dla "wif"

4 odpowiedź

WIF-ID1014: Podpis jest nieprawidłowy. Dane mogły zostać naruszone

Używam WIF do uwierzytelniania naszej nowej strony internetowej, STS opiera się na implementacji początkowej.Aby to działało poprawnie w środowisku z równowa...

3 odpowiedź

MS Identity and Access Tool MVC 4

3 odpowiedź

Wrong Thread.CurrentPrincipal in async WCF end-method

2 odpowiedź

Tożsamość nie jest IClaimsIdentity przy użyciu WIF (na ASP.NET MVC 4 / Azure)

Mam narzędzia WIF dla VS2012RC i staram się wykorzystać mój projekt ASP.NET MVC 4. ZainstalowałemPakiet NuGet dla Microsoft.IdentityModel.dll.Projekt MVC jes...

1 odpowiedź

RequestSecurityToken przy użyciu poświadczeń systemu Windows i .IF 4.5 WIF

Czy ktoś może wskazać przykładowy kod do aktywnego wystawiania RequestSecurityToken przy użyciu poświadczeń NT

1 odpowiedź

Uwierzytelnianie w usługach AD FS z aplikacji konsoli .Net 4.5

Jestem w trakcie robienia głowy za pomocą usług AD FS do uwierzytelniania użytkownika w aplikacji .NET 4.5. Nie mogę znaleźć żadnych przykładów żądania / ode...

1 odpowiedź

Weryfikacja szyfrowania nie powiodła się dla referencji

1 odpowiedź

Catch-22 zapobiega zabezpieczaniu strumieniowej usługi WCF TCP przez WIF; rujnuje moje Boże Narodzenie, zdrowie psychiczne

3 odpowiedź

WIF 4.5 Znacznik bezpieczeństwa BootstrapContext null

2 odpowiedź

Dekodowanie i weryfikacja tokena JWT przy użyciu System.IdentityModel.Tokens.Jwt

UżywamJWT biblioteka do dekodowania tokena Json Web Token i chciałbym przejść na oficjalną implementację JWT Microsoftu,System.IdentityModel.Tokens.Jwt.Dokum...