Wyniki wyszukiwania dla ".net-4.5"

5 odpowiedzi

Dynamiczny ciąg połączenia EF6 DBContext

1 odpowiedź

Rozpoczęcie ze zmianą w systemie Windows Server 2012

Edytuj: Pierwotnie myślałem, że jest to związane z .NET Framework 4.5. Okazało się, że dotyczy to również .NET Framework 4.0.Nastąpiła zmiana w sposobie obsł...

3 odpowiedź

Składanie w trybie mieszanym jest oparte na wersji „2.0.50727” środowiska wykonawczego i nie można go załadować w środowisku wykonawczym 4.0

Używam Visual Studio 2012 i .Net Framework 4.5 Mam 2 rozwiązania: 1) Aplikacja WPF 2) Biblioteka klas (dll)Biblioteka klas zawiera 3 przyciski i kontrolkę, k...

4 odpowiedź

Async / await vs BackgroundWorker

W ciągu ostatnich kilku dni przetestowałem nowe funkcje .net 4.5 i c # 5.Lubię jego nowe asynchroniczne funkcje. Wcześniej użyłemBackgroundWorker do obsługi ...

2 odpowiedź

Jak utworzyć HttpWebRequest bez przerywania asynchronizacji / oczekiwania?

Mam kilka wolnych funkcji, które zasadniczo są następujące:

4 odpowiedź

Asynchron .NET 4.5 oczekuje i przeciąża metody

Mam metodę asynchroniczną:

1 odpowiedź

Catch-22 zapobiega zabezpieczaniu strumieniowej usługi WCF TCP przez WIF; rujnuje moje Boże Narodzenie, zdrowie psychiczne

3 odpowiedź

Blok catch nie jest oceniany, gdy wyjątki są wyrzucane z finallys

To pytanie pojawiło się, ponieważ kod, który wcześniej działał w .NET 4.0, nie powiódł się z nieobsługiwanym wyjątkiem w .NET 4.5, częściowo z powodu try / f...

2 odpowiedź

Pakowanie / modyfikacja ASP.NET: w tym dynamicznie generowany Javascript

Mam witrynę, która dynamicznie generuje Javascript. Wygenerowany kod opisuje metadane typu i niektóre stałe po stronie serwera, aby klienci mogli łatwo korzy...

1 odpowiedź

Członek przestrzeni nazw System.Security.Claims nie jest dostępny?

Uczę się nowych metod uwierzytelniania opartych na roszczeniach w .NET 4.5 i używam do tego aplikacji Console. Według MSDNtutaj, ClaimsAuthenticationManager ...