Wyniki wyszukiwania dla ".net-4.5"

2 odpowiedź

Jednostka pracy i ogólne repozytorium z ramami Entity Framework 5

Korzystam z ASP.NET MVC 4 z Entity Framework 5. Mam klasy modeli i mapy jednostek do mapowania istniejących tabel do tych klas modeli. Wszystko to jest dobrz...

1 odpowiedź

List <> .ForEach nie znaleziono [duplikat]

To pytanie ma już tutaj odpowiedź:Czy zniknęła metoda List &lt;T&gt; .ForEach ()? 3 odpowiedziPrzenoszę aplikację Windows Phone do Win 8 i znalazłem tę przes...

3 odpowiedź

.NET 4 odpowiednik Task.WhenAll ()

W .NET 4 istnieje jakikolwiek funkcjonalny odpowiednik .NET 4.5System.Threading.Tasks.Task.WhenAll ()?Celem jest zawinięcie wielu zadań asynchronicznych w je...

1 odpowiedź

Dlaczego anulowanie blokuje się na tak długo przy anulowaniu wielu żądań HTTP?

2 odpowiedź

Uzyskiwanie tożsamości użytkownika na moim podstawowym konstruktorze kontrolera

4 odpowiedź

Jakie są różnice między używaniem ConfigureAwait (false) a Task.Run?

1 odpowiedź

Catch-22 zapobiega zabezpieczaniu strumieniowej usługi WCF TCP przez WIF; rujnuje moje Boże Narodzenie, zdrowie psychiczne

2 odpowiedź

Błąd krytyczny .NET 4.5 podczas instalacji VS 2012 Ultimate

Kiedy próbuję zainstalowaćVS 2012 Ultimate naWindows 7 32bit SP1, ale daje mi kolejny błąd:„Microsoft .NET Framework 4.5 - Błąd krytyczny podczas instalacji”...

4 odpowiedź

Metodologia programowania WPF

Po 3 miesiącach programowania mojej aplikacji na WPF, zastanawiałem się nad sposobem, w jaki programuję moją aplikację (wiem, że może jest za późno). W mojej...

3 odpowiedź

async Task zamroził interfejs użytkownika