Wyniki wyszukiwania dla ".net-3.5"

5 odpowiedzi

Jak zmienić rozmiar obrazu do określonego rozmiaru pliku?

5 odpowiedzi

Nie przerywaj debuggera przy tym wyjątku, gdy zostanie rzucony i złapany

W narzędziach / wyjątkach ustawiłem opcję, że debuger zatrzymuje się, gdy zostanie zgłoszony wyjątek. Czy zostanie złapany, czy nie.Jak wykluczyć wyjątek od ...

2 odpowiedź

Kiedy program Entity Framework otwiera i zamyka połączenia bazy danych?

1 odpowiedź

Pola wyboru tylko w węzłach dzieci?

Mam wiele pozycji (węzłów) pogrupowanych według kategorii i chcę je wyświetlić w

2 odpowiedź

Jak używać Linq do stronicowania kolekcji ogólnej?

7 odpowiedzi

Kontrola z WPFToolkit nie istnieje w przestrzeni nazw

1 odpowiedź

Jakie funkcje .NET 3.5 można wykorzystać w aplikacji .NET 2.0?

Mam aplikację, którą tworzę w Visual Studio 2008, ale projekty są ustawione na .NET 2.0. Aplikacja będzie działać na pudełku, w którym zainstalowano tylko .N...

2 odpowiedź

Proste operacje matematyczne szybciej na podwójnym niż na zmiennym typie danych? [duplikować]

3 odpowiedź

Visual Studio 2012 nie wykrywa narzędzi do budowania Visual Studio 2008

4 odpowiedź

Jak narysować „miękką” linię w WPF (przypuszczalnie używając pędzla LinearGradientBrush)?