Wyniki wyszukiwania dla "azure"

2 odpowiedź

Prawidłowy sposób usuwania i ponownego tworzenia tabeli składowania systemu Windows Azure = Błąd 409 Konflikt - Kod: TableBeingDeleted

1 odpowiedź

Microsoft Dynamics CRM Online z hostowaną stroną internetową Windows Azure + IFrame + opcje X-Frame

Próbuję użyć programu Microsoft Dynamics CRM Online, w którym Windows Azure obsługuje niestandardową stronę internetową wyświetlaną w ramce IFRAM aplikacji i...

2 odpowiedź

Wyczyść pliki ASP.NET Temp z witryny sieci Web Azure

1 odpowiedź

Pamięć Azure sdk v1.3 do v2 => SetConfigurationSettingPublisher

2 odpowiedź

Wyjątek certyfikatu łączący się z Azure SQL z JDBC z domyślnym ciągiem połączenia (ten, o którym mówi konsola zarządzania)

4 odpowiedź

Jak zaplanować zadanie w systemie Windows Lazurowej roli pracownika

Mam prostą rolę Azure Worker, która wykonuje zadanie codziennie o 12.00. Poniżej znajduje się kod, który to realizuje.

2 odpowiedź

Czy wystąpienie roli pracownika systemu Windows Azure jest całą maszyną wirtualną?

1 odpowiedź

Jak wdrożyć aplikację internetową za pomocą F # do witryny sieci Web Azure

1 odpowiedź

Skopiuj plik z adresu URL do Azure BLOB

4 odpowiedź

Pobierz obraz .hhd z platformy Azure na komputer lokalny i prześlij go na inne konto Azure

Chciałbym pobrać obraz maszyny wirtualnej na mój komputer lokalny, więc mogę go użyć lokalnie i przesłać go do innego poświadczenia Azure. Wiem, że istnieje ...