Wyniki wyszukiwania dla "phpmyadmin"

1 odpowiedź

Czy „typ” i „status” to słowo zastrzeżone w MySQL?

Nie mogę znaleźć tych słów w podręczniku MySQL dla słów zastrzeżonych, ale phpMyAdmin najwyraźniej twierdzi, że są zastrzeżone:

5 odpowiedzi

Baza danych PMA… nie jest dobra w aktualizacji phpMyAdmina

Właśnie spierałem się z serwerem phpMyAdmin i MySQL na moim lokalnym komputerze Win8 PC IIS. który to naprawił).Jednak phpMyAdmin zalecił aktualizację, którą...

6 odpowiedzi

Instalowanie sterownika PDO na serwerze MySQL Linux

Niedawno zasugerowano mi, aby zmienić kod, aby używać PDO w celu sparametryzowania zapytań i bezpiecznego zapisania HTML w bazie danych.Oto główne problemy:s...

4 odpowiedź

Błąd MySQL 1036: tabela jest tylko do odczytu

Kiedy próbuję wstawić rekord do tabeli za pomocą phpmyadmin, daje mi to

3 odpowiedź

MySQL LOAD DATA LOCAL INFILE importuje tylko jeden wiersz

Mamy plik CSV z tysiącami rekordów. Chcę zaimportować te wiersze do tabeli MySQL przez phpmyadmin. tutaj użyto polecenia:

13 odpowiedzi

Rozwiązanie: ta tabela nie zawiera unikalnej kolumny. Funkcje edycji siatki, pola wyboru, edycji, kopiowania i usuwania nie są dostępne

4 odpowiedź

Jak napisać procedurę przechowywaną w phpMyAdmin?

Nie jestem w stanie znaleźć gdzie napisać procedurę przechowywaną w phpMyAdmin i jak ją wywołać przy użyciu architektury MVC.

3 odpowiedź

Jak wymagać SSL dla wszystkich użytkowników zdalnych

Biorąc pod uwagę system MySQL z wieloma zdalnymi użytkownikami (użytkownicy formularza

1 odpowiedź

Problemy z wydajnością importowania danych PhpMyAdmin

Pierwotnie moje pytanie dotyczyło faktu, że sekcja SQL PhpMyAdmina nie działała poprawnie. Jak zasugerowano w komentarzach, zdałem sobie sprawę, że ilość dan...

2 odpowiedź

Usuń uprawnienia z bazy danych MySQL