Wyniki wyszukiwania dla "ssrs-tablix"

1 odpowiedź

SSRS 2008 R2 Drill Down on-Demand to Sub report

W SSRS 2008 R2 miałem wrażenie, że drążenie w dół do raportu podrzędnego spowoduje zapytanie o dane na żądanie. To nie jest przypadek, gdy mój raport jest re...

1 odpowiedź

Wyświetlanie wartości pola tekstowego w innych częściach raportu

2 odpowiedź

SSRS Powtarzające się nagłówki grupy?