Wyniki wyszukiwania dla "exchangewebservices"

3 odpowiedź

Wymiana personifikacji na koncie usługi: nie można znaleźć usługi automatycznego wykrywania

1 odpowiedź

Aktualizacja EWS zmienia strefę czasową na UTC

Widziałem to pytanie kilka razy w sieci, ale nie mogę znaleźć odpowiedzi.Gdy tworzę spotkanie (spotkanie) przy użyciu zarządzanego EWS 2.0, wiadomość e-mail ...

1 odpowiedź

GetRoomLists powiodło się, ale nie zwraca danych

Dzwonię do GetRoomLists za pomocą Exchange Web Services, korzystamy z Exchange 2010. Poniższy kod jest wykonywany przez aplikację konsoli. Wywołanie powiedzi...

3 odpowiedź

Nie można ustanowić połączenia z usługą Exchange Web Service - Java API

TestujęMicrosoft Java Web Service Java API (wersja 1.2) do odczytywania wiadomości e-mail z serwera. Oto mój kod:

4 odpowiedź

EWS pobiera liczbę nieprzeczytanych wiadomości e-mail ze wszystkich folderów

1 odpowiedź

Exchange Web Services na Androida, błąd

Usiłuję zaimplementować i używać Exchange Web Services na Androida. Znalazłem ten post i postępuję w ten sam sposób, instalując Microsoft EWS API JAVA:

3 odpowiedź

Exchange Webservice Managed API - Znajdź elementy według rozszerzonych właściwości

Próbowałem używać rozszerzonych właściwości podczas spotkań z EWS, ale nie mogę znaleźć spotkań ponownie. Ustawiona część właściwości jest równa tej pokazane...

5 odpowiedzi

Tekst zwykłego tekstu EWS

Korzystam z EWS, aby otrzymywać e-maile dotyczące wymiany, ale jak mogę uzyskać zwykły tekst z treści e-mail, bez html?Teraz używam tego:

2 odpowiedź

Jak zaktualizować termin z Exchange Web Service Managed API 2.0 w ASP.NET

Używam API EWS Managed 2.0, aby utworzyć Appontment. To działa dobrze. Ale chcesz również zaktualizować istniejące spotkanie. Przeczytałem, że potrzebuję ID ...

3 odpowiedź

Exchange Web Service API i 401 nieautoryzowany wyjątek

Gdy próbuję wysłać wiadomość e-mail za pomocą interfejsu API serwera EWS, pojawia się następujący komunikat o błędzie: (w