Wyniki wyszukiwania dla "rvalue-reference"

1 odpowiedź

c ++ 11 Składnia emplace_back i push_back ze strukturą

7 odpowiedzi

Czy konstrukcja pass-by-value-and-potem-move jest złym idiomem?

Ponieważ w C ++ mamy semantykę ruchu, obecnie zwykle tak jest

4 odpowiedź

Czy powinienem zwrócić referencję rvalue (przez std :: move'ing)?

A C ++ Następny wpis na blogu powiedział to

3 odpowiedź

Move Semantics i Pass-by-Rvalue-Reference w przeciążonej arytmetyce

Koduję małą numeryczną bibliotekę analityczną w C ++. Próbowałem zaimplementować za pomocą najnowszych funkcji C ++ 11, w tym semantykę ruchu. Rozumiem dysku...

3 odpowiedź

c ++ 11 optymalne przekazywanie parametrów

Rozważ następujące klasy:

2 odpowiedź

rvalue refs i std :: move

Czy ktoś może wyjaśnić, dlaczego B nie kompiluje, ale C to robi? Nie rozumiem, dlaczego std :: move jest wymagany, ponieważ zmienna jest już wartością rvalue...

2 odpowiedź

Pamięć współdzielona i kopiowanie na piśmie lub referencje rvalue i semantyka ruchu?

Czy pamięć współdzielona / kopia na implementacji zapisu dla kontenerów ogólnych (takich jak te znalezione w kontenerach Qt) zastąpiona przez semantykę ruchu...

2 odpowiedź

Składnia dla odniesień uniwersalnych

To jest referencja rvalue:

1 odpowiedź

Najwyraźniej brakuje przeciążenia getline () biorącego RRef do strumienia w GCC 4.7.2 i Clang 3.2

Wystąpił nieoczekiwany błąd kompilacji podczas próby użycia

2 odpowiedź

Rvalue reference: Dlaczego wartości rvalue nie są niejawnie przenoszone?

Artykuł Artima o referencji Cvalue Rvalue (http://www.artima.com/cppsource/rvalue.html) są słowa:Dlatego konieczne jest powiedzenie ruch (x) zamiast tylko x,...