Wyniki wyszukiwania dla "android-service"

2 odpowiedź

jak zadzwonić do aktywności podczas otrzymywania połączenia przychodzącego.

3 odpowiedź

PendingIntent nie wysyła zamierzonych dodatków

Mój

2 odpowiedź

Synchronizowanie usługi REST z aplikacją na Androida

Istnieje usługa REST, której używam do wypełniania informacji w mojej bazie danych, która jest później używana przez moją aplikację. Przeczytałem kilka wątkó...

1 odpowiedź

Interfejs AIDL nie może znaleźć importu dla klasy Parcelable

1 odpowiedź

kamera android w tle

1 odpowiedź

W jaki sposób usługa Android może zaktualizować interfejs użytkownika aktywności, która go uruchomiła?

1 odpowiedź

Pobieranie przewodnika z wątku z usługi do działania

Sytuacja:aktywność wiąże się z uruchomieniem usługi pierwszego planu.serwis rozdaje lokalne spoiwo aktywności.Działanie pobiera odwołanie do usługi za pośred...

2 odpowiedź

Czy możliwe jest posiadanie systemu rozpoznawania głosu Android (jako usługi niestandardowej) w Google Glass?

Posiadamy wersję demonstracyjną aplikacji na Androida (Android 4.0.3), która uruchamia rozpoznawanie głosu jako usługę i (w sposób ciągły) rejestruje wyniki ...

1 odpowiedź

Czy możliwe jest posiadanie AlarmManager w klasie Service?

3 odpowiedź

Nie uzyskiwanie zaktualizowanej wartości wspólnych preferencji w usłudze