Wyniki wyszukiwania dla "ggplot2"

2 odpowiedź

ggplot2 - jitter i pozycja dodge razem

Próbuję odtworzyć figurę z seminarium GGplot2http://dl.dropbox.com/u/42707925/ggplot2/ggplot2slides.pdf.W tym przypadku próbuję wygenerować przykład 5, z roz...

3 odpowiedź

zmień domyślną paletę kolorów w ggplot

Napisałem funkcję, która zwraca wektor nazw kolorów:

3 odpowiedź

Jak rysować linie poza obszarem wydruku w ggplot2?

3 odpowiedź

Czy istnieje sposób użycia polecenia Identify z ggplot 2?

1 odpowiedź

dodaj segmenty do wykresu rozproszonego

4 odpowiedź

Usuń całkowicie etykiety facet_wrap

1 odpowiedź

ggplot2: jak przezroczysto cieniuć alternatywne dni na fabule

Co ja tu źle robię? Próbuję zaciemnić na przemian 24-godzinne prostokąty dzienne z przezroczystym szarym. Ale rysowany jest tylko ostatni prostokąt z pętli f...

2 odpowiedź

Formatowanie dat za pomocą scale_x_date w ggplot2

W poprzedniej wersji ggplot2 mogłem użyć jednego z dwóch następujących poleceń do sformatowania moich dat x: Albo

11 odpowiedzi

Błąd w grid.Call (L_textBounds, as.graphicsAnnot (etykieta x $), x $ x, x $ y,: Nie znaleziono krawędzi wielokąta

3 odpowiedź

Używaj innego centrum niż główny południk w planowaniu mapy świata

Nakładam mapę świata z