Wyniki wyszukiwania dla "alpha-transparency"

4 odpowiedź

Implementacja kursora w Javie z pewną przejrzystością

Mam 35x40 px. png image Chcę użyć jako niestandardowego kursora w aplikacji Swing. Obraz ma blask, więc zawiera wartości przezroczystości alfa. Problem poleg...

2 odpowiedź

Używanie Graphics.DrawImage () do rysowania obrazu z przezroczystością / kanałem alfa

1 odpowiedź

AlphaComposite.CLEAR nie działa

Mam dwa JPanels na JLayeredpane. Jeden z nich wyświetla pdf, a nakładający się ma przezroczyste tło (użyłem setOpaque (false)). Teraz mogę dodawać rysunki do...

1 odpowiedź

Renderowanie QWidget do QImage traci kanał alfa

1 odpowiedź

ggplot2: jak przezroczysto cieniuć alternatywne dni na fabule

Co ja tu źle robię? Próbuję zaciemnić na przemian 24-godzinne prostokąty dzienne z przezroczystym szarym. Ale rysowany jest tylko ostatni prostokąt z pętli f...

2 odpowiedź

Czy można mieć dwie nakładające się kontrolki PictureBox z przezroczystymi obrazami? [duplikować]

To pytanie ma już tutaj odpowiedź:Przezroczyste obrazy z C # WinForms 6 odpowiedziMając dwa nakładające się

2 odpowiedź

Skopiuj obraz z kanału alfa do schowka z niestandardowym kolorem tła?

Kod :

3 odpowiedź

Jak narysować bitmapę na płótnie, respektując wartości alfa bitmapy?

3 odpowiedź

zamieniając div na przezroczysty, aby zobaczyć przez dwa pojemniki

2 odpowiedź

Python Image Library - Uczyń obszar obrazu przezroczystym