Wyniki wyszukiwania dla "graphics"

1 odpowiedź

Jak wizualizować ścieżkę Viterbi w Latex lub Graphviz

Szukam sposobu na wizualizację ścieżki Viterbi w LaTeX lub może Graphviz, podobnie jak w tym przykładzie:Nie muszą to być kropki, ale mogą to być również rze...

1 odpowiedź

jak poprawić jakość drukowanego tekstu po użyciu „graphics.DrawString”?

Mam problem z jakością tekstu po wydrukowaniu! to nie jest gładkie i antyaliasowe!To jest historia :Tworzę grafikę z mapy bitowej (Graphics.FromImage (MyBitm...

0 odpowiedzi

Przecięcie prostokąta bez wyrównania do osi [zamknięte]

3 odpowiedź

API, aby uzyskać grafikę lub pamięć wideo

Chcę uzyskać pamięć RAM RAM lub grafikę adpater, którą można zobaczyć w Ustawieniach wyświetlania lub w Menedżerze urządzeń za pomocą interfejsu API. Jestem ...

13 odpowiedzi

Jak odczytać wartość RGB danego piksela w Pythonie?

Jeśli otworzę obraz za pomocą

2 odpowiedź

Jak podzielić elipsę na równe segmenty?

15 odpowiedzi

Jak programowo uzyskać wysokość i szerokość paska nawigacji Android?

2 odpowiedź

Android - Czy można wypaczyć TextView?

6 odpowiedzi

Transformacja projekcyjna

1 odpowiedź

Jak wypełnić obszar między dwiema liniami i krzywą, która nie jest prosta w MATLABIE (region nie jest wielokątem)

Użycie funkcji FILL Matlaba tworzy wypełniony obszar ograniczony wielokątem o prostych krawędziach:Niestety pozostawia to mały biały obszar na powyższym rysu...