Wyniki wyszukiwania dla "scatter"

1 odpowiedź

matplotlib rozprasza kolor wydruku jako funkcję trzeciej zmiennej

1 odpowiedź

dodaj segmenty do wykresu rozproszonego

6 odpowiedzi

pyplot scatter rozmiar znacznika wydruku

2 odpowiedź

Łączenie wykresu punktowego z działką powierzchniową

Jak mogę połączyć wykres rozproszenia 3D z wykresem powierzchni 3D, zachowując przezroczystość powierzchni, aby nadal widzieć wszystkie punkty?

1 odpowiedź

czy możliwe jest wybranie określonego regionu na wykresie rozrzutu

2 odpowiedź

Jak utworzyć wykres punktowy za pomocą stopniowanych kolorów znaczników w programie MATLAB?

Chciałbym narysować prosty wykres punktowy w MATLABIE, z kolorami znaczników zmieniającymi się od jednego końca widma do drugiego (np. Czerwony, pomarańczowy...

2 odpowiedź

Zrozumienie verts matplotlib

Próbuję stworzyć własne znaczniki w matplotlib dla wykresu rozproszonego, gdzie znaczniki są prostokątami o ustalonej wysokości i zmiennej szerokości. Szerok...

4 odpowiedź

matlab: wykresy rozproszone z dużą liczbą punktów danych

Próbuję wykreślić rozproszenie, coś w stylu: