Wyniki wyszukiwania dla "vectorization"

3 odpowiedź

NumPy: Vectorize znajdująca najbliższą wartość w tablicy dla każdego elementu w innej tablicy

3 odpowiedź

R: znajdź najbliższy indeks

1 odpowiedź

Czy ifelse naprawdę oblicza oba swoje wektory za każdym razem? Czy to jest powolne?

Robi

3 odpowiedź

Wektoryzacja siatki meshgrid w Matlab (lub Octave)

1 odpowiedź

Jak podwoić rozmiar macierzy i propagować jej elementy w Matlab?

przypuśćmy, że mam taką macierz:

2 odpowiedź

Jak obliczyć odległość euklidesową (i zapisać tylko podsumowania) dla dużych ramek danych

Napisałem krótką pętlę „for”, aby znaleźć minimalną odległość euklidesową między każdym wierszem w ramce danych i wszystkimi innymi wierszami (oraz aby zapis...

1 odpowiedź

Jak mogę przekonwertować wektor na tablicę komórek?

Mam wektor kolumnowy, który chcę przekonwertować na tablicę komórek, na przykład:

2 odpowiedź

Matlab - losowy spacer z granicami, wektorowy

Załóżmy, że mam wektor J wielkości skoków i początkowy punkt początkowy X_0. Mam też granice 0, B (zakładamy 0 <X_0 <B). Chcę wykonać losowy spacer, gd...

1 odpowiedź

Błąd wektoryzacji ARM NEON

Chciałbym włączyć wektoryzację NEON na moim cortex-a9 ARM, ale otrzymuję to wyjście podczas kompilacji:„nie wektoryzowany: odpowiednie wsparcie nie jest obsł...

1 odpowiedź

wektoryzacja rekurencyjna Pythona z timeseries

Mam Timeseries (s), które muszą być przetwarzane rekurencyjnie, aby uzyskać wynik timeseries (res). Oto mój przykładowy kod: