Wyniki wyszukiwania dla "ggplot2"

3 odpowiedź

Stała szerokość dla geom_bar w przypadku braku danych

1 odpowiedź

Dostosuj rodzaj linii jednej linii w obiekcie facet_grid

Mam wątek podobny do tego:

1 odpowiedź

Jak odzyskiwać kolory w palecie kolorów z użyciem symboli linii

Używam ggplot2, aby stworzyć całkiem sporo

2 odpowiedź

wykresy generowane przez „fabułę” i „ggplot” obok siebie

1 odpowiedź

Umieść etykiety na wykresie kołowym

Chciałbym umieścić moje etykiety na wykresie, a nie w legendzie. Innymi słowy, chciałbym, aby nazwa partii pojawiła się na środku wykresu, a nie na prawo. Ja...

1 odpowiedź

Kolejność i kolor słupków w barplot ggplot2

Mam bardzo denerwujący problem ze stosem słupków utworzonym za pomocą

3 odpowiedź

Skumulowany histogram z już zsumowanych liczników za pomocą ggplot2

Chciałbym uzyskać pomoc przy barwieniu histogramu ggplot2 wygenerowanego na podstawie już zsumowanych danych zliczania.Dane są czymś w rodzaju liczb # mężczy...

2 odpowiedź

Dodanie modelu liniowego do wykresu log-log w ggplot

3 odpowiedź

ggplot2: Upuść nieużywane współczynniki na wykresie słupkowym z fasetami, ale nie różni się szerokością pasków między płaszczyznami

2 odpowiedź

Wstaw warstwę pod istniejącymi warstwami w obiekcie ggplot2