Formatowanie dat za pomocą scale_x_date w ggplot2

W poprzedniej wersji ggplot2 mogłem użyć jednego z dwóch następujących poleceń do sformatowania moich dat x: Albo

<code>scale_x_date(breaks = "1 month", minor_breaks = "1 week", labels=(date_format="%B")) +
</code>

lub

<code>scale_x_date(major="months", minor="weeks", format="%B") +
</code>

aby utworzyć format „% B”, o pełnej nazwie miesiąca.

(Obawiam się, że nie mogę już odróżnić, który działał, ponieważ obaj zostali skomentowani).

Nie pamiętam kiedy, ale po aktualizacji R lub ggplot w aktualizacji ubuntu 12.04, to już nie działało. Teraz te same dane powodują błąd:

<code>Error in scale_labels.continuous(scale) : 
  Breaks and labels are different lengths
</code>

Z pierwszym i

<code>Error in continuous_scale(aesthetics, "date", identity, breaks = breaks,  : 
  unused argument(s) (major = "months", minor = "weeks", format = "%B")
</code>

Z drugim.

Jeśli usunę argument labels = i zastosuję

<code>scale_x_date(breaks = "1 month", minor_breaks = "1 week") +
</code>

tworzy format daty „RRRR-MM-DD” pierwszego dnia każdego miesiąca.

Konsultując się z pomocą funkcji? Scale_x_date, wypróbowałem również:

<code>scale_x_date(breaks = "1 month", minor_breaks = "1 week", labels=date_format("%B")) +
</code>

Ale to powoduje ten błąd:

<code>Error in structure(list(call = match.call(), aesthetics = aesthetics,  : 
  could not find function "date_format"
</code>

Jak mogę uzyskać formatowanie „% B” z nazwą miesiąca na mojej osi x? (Jeśli masz jakieś dodatkowe informacje na temat mechaniki generującej te komunikaty o błędach, doceniłbym to.)

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion