Błąd w grid.Call (L_textBounds, as.graphicsAnnot (etykieta x $), x $ x, x $ y,: Nie znaleziono krawędzi wielokąta

Właśnie zainstalowałem RStudio na Mac OS X, wersja 10.7.3 Po wykonaniu następujących poleceń

<code>library(ggplot2)
qplot(mpg, wt, data=mtcars)
</code>

Otrzymuję następujący błąd:

<code>Error in grid.Call(L_textBounds, as.graphicsAnnot(x$label), x$x, x$y,  : 
  Polygon edge not found
In addition: Warning messages:
1: In grid.Call(L_textBounds, as.graphicsAnnot(x$label), x$x, x$y,  :
  no font could be found for family "Arial"
2: In grid.Call(L_textBounds, as.graphicsAnnot(x$label), x$x, x$y,  :
  no font could be found for family "Arial"
</code>

Wszelkie pomysły, restart nie zadziałał !!

Twoje zdrowie

questionAnswers(11)

yourAnswerToTheQuestion