Wyniki wyszukiwania dla "r"

1 odpowiedź

Czy istnieje sposób na dodanie metadanych „autor” do pliku PDF utworzonego z R

Podczas tworzenia pliku PDF z urządzeniem graficznym pdf () w R można łatwo dodać metadane tytułu za pomocą argumentu title = do pliku pdf (). Ale nie ma ocz...

3 odpowiedź

Dodaj legendę do wykresu linii ggplot2

Mam pytanie dotyczące legend w ggplot2. Udało mi się wykreślić trzy linie na tym samym wykresie i dodać legendę z trzema kolorami. To jest używany kod

3 odpowiedź

Pakiet CRAN zależy od błędu instalacji pakietu bioprzewodnika

5 odpowiedzi

Dlaczego lm zabrakło pamięci, a mnożenie macierzy działa dobrze dla współczynników?

Próbuję zrobić regresję liniową z ustalonymi efektami z R. Moje dane wyglądają

5 odpowiedzi

Obcinanie końca łańcucha w R po znaku, który może być obecny zero lub więcej razy

Mam następujące dane:

3 odpowiedź

jak połączyć się ze zdalnym serwerem za pomocą ssh w R

2 odpowiedź

Napisz ramkę danych do pliku CSV z wartością NA jako pustą

Tam jest

4 odpowiedź

Konwersja numeru seryjnego excel DateTime na R DateTime

Gdy tabele Excela są importowane jako punkty xy w ArcGIS, nadal tracę poprawną pieczęć DateTime dla każdego punktu. Dlatego sformatowałem numer seryjny DateT...

3 odpowiedź

unikalny / sortuj w data.frame

Mam taką ramkę danych:

4 odpowiedź

Zmień wybrane elementy wektora znaków