Wyniki wyszukiwania dla "r"

3 odpowiedź

Wykresy krzywych uczenia się z pakietem karetki i R

4 odpowiedź

Czy można tworzyć listy o tej nazwie na podstawie nazw obiektów wejściowych?

2 odpowiedź

Tworzenie określonej sekwencji dat / godzin w R

Chcę utworzyć pojedynczą kolumnę z sekwencją daty / godziny zwiększającą się co godzinę o jeden rok lub jeden miesiąc (na przykład). Użyłem takiego kodu do w...

1 odpowiedź

dzielenie lub podzbiór danych w 30-minutowych odstępach

Mam ramkę danych o następującej formie:

2 odpowiedź

Zidentyfikuj i zastąp duplikaty elementów z wektora

Mam wektor, który jest pod spodem

2 odpowiedź

R: Jak mogę zrobić wykres słupkowy z etykietami równoległymi (poziomymi) do pasków

3 odpowiedź

Generowanie losowej próbki z kwantyli o nieznanej gęstości w R [duplikat]

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Jak najlepiej symulować dowolną zmienną losową jednowymiarową za pomocą jej funkcji prawdopodobieństwa? [/questions/1594121/how-do-i-best-simulate-an-arbitrary-univariate-random-variate-using-its-probabil] 3 ...

2 odpowiedź

Czy Rgraphviz nie jest już dostępny dla R? [duplikować]

To pytanie ma już tutaj odpowiedź:Jak powinienem postępować z „pakietem„ xxx ”nie jest dostępny (dla wersji R x.y.z)”? 16 odpowiedziUżywam wersji R 3.0.1 w 6...

2 odpowiedź

Znajdowanie maksymalnego gradientu krzywej wzrostu

3 odpowiedź

reprezentacja pieniężna w R

Chciałbym wiedzieć, jak mogę pracować z pieniędzmi za pomocą R. To znaczy, wykonuj arytmetykę, wydrukuj dobrze sformatowane liczby itd.Na przykład mam pewne ...