Wyniki wyszukiwania dla "r"

1 odpowiedź

Oś X w Barplot w R

Chcę zadać pytanie o osie barplota:najpierw zobacz moje dane.

2 odpowiedź

Dlaczego pakiet plyr nie korzysta z mojego równoległego zaplecza?

Próbuję użyć

1 odpowiedź

Dodawanie adnotacji (segmentu / strzałki) tylko w określonym aspekcie ggplot [duplikat]

Możliwy duplikat:Adnotowanie tekstu na indywidualnym aspekcie w ggplot2Pracuję nad zestawem danych z 3 gatunkami. Są to jabłka, pomarańcze i banany.Chcę doda...

3 odpowiedź

Problem z pamięcią z pętlą foreach w R na Windows 8 (64-bit) (pakiet doParallel)

2 odpowiedź

Zastąp słowa w korpusie zgodnie ze słownikową ramką danych

Jestem zainteresowany zastąpieniem wszystkich słów w

1 odpowiedź

Rcpp - Użyj wielu funkcji C ++ w pliku, do którego odwołuje się sourceCpp?

Mam nadzieję, że nie jest to zbyt oczywiste, ponieważ przeszukałem cały dzień i nie mogę znaleźć odpowiedzi.Powiedz, że mam następujący plik R:

1 odpowiedź

Jak symulować rozkład bimodalny?

1 odpowiedź

Pomiń poziomy osi x bez danych na wykresie fasetowym i zmień szerokości pasków

Jak widać na poniższych danych, brakuje niektórych poziomów zmiennej „osi” dla osi x dla niektórych zmiennych fasetowania „przedmiotów”. Na przykład nie ma „...

2 odpowiedź

Ramka danych podzbioru na podstawie liczby wierszy na grupę

1 odpowiedź

przy użyciu k-NN w R z wartościami kategorycznymi

Chcę przeprowadzić klasyfikację danych z cechami głównie kategorycznymi. W tym celu odległość euklidesowa (lub dowolna inna liczbowa odległość zakładania) ni...