Usuń całkowicie etykiety facet_wrap

Chciałbym całkowicie usunąć etykiety, aby stworzyć coś w rodzajusparkline efekt, ponieważ dla publiczności etykiety są nieistotne, najlepsze, co mogę wymyślić, to:

<code>library(MASS)
library(ggplot2)
qplot(week,y,data=bacteria,group=ID, geom=c('point','line'), xlab='', ylab='') + 
     facet_wrap(~ID) + 
     theme(strip.text.x = element_text(size=0))
</code>

Czy mogę więc całkowicie pozbyć się (teraz pustego) paska .background, aby uzyskać więcej miejsca na „iskierki”?

Lub alternatywnie jest lepszy sposób na uzyskanie tego ”sparkline„efekt dla dużej liczby tak zwanych szeregów czasowych o wartościach binarnych?

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion