zmień domyślną paletę kolorów w ggplot

Napisałem funkcję, która zwraca wektor nazw kolorów:

<code>custom.colors <- function(n) {
 palette <- c("dodgerblue1", "skyblue4", "chocolate1", "seagreen4",
        "bisque3", "red4", "purple4", "mediumpurple3",
        "maroon", "dodgerblue4", "skyblue2", "darkcyan",
        "darkslategray3", "lightgreen", "bisque",
        "palevioletred1", "black", "gray79", "lightsalmon4",
        "darkgoldenrod1")
 if (n > length(palette))
  warning('palette has duplicated colours')
 rep(palette, length.out=n)
}
</code>

Chciałbym, aby ggplot używał powyższej funkcji do generowania domyślnie palety. Może tylko dla dyskretnych skal. Za pomocąscale_manual() za każdym razem jest to zbyt trudne. Czy to możliwe?

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion