Wyniki wyszukiwania dla "fedora"

1 odpowiedź

Psych :: SyntaxError nie mógł przeanalizować YAML

4 odpowiedź

Jak włączyć PHP w Apache na Linux Fedora?

Tytuł w dużym stopniu to podsumowuje. biegnęFedora 18 64-bit z Apache zainstalowanym przez „httpd”. Mój Apache działa poprawnie, ale mój PHP nie działa. Jest...

3 odpowiedź

Zmień domyślną maszynę wirtualną Java na klienta

Zainstalowałem Java firmy Oracle w Fedorze 17 i zauważyłem to podczas używania polecenia

2 odpowiedź

nie można załadować biblioteki współdzielonej, która istnieje w / usr / local / lib (Fedora x64)

Podczas próby uruchomienia programu, który właśnie skompilowałem pomyślnie, pojawia się następujący błąd:./src/sensors/laser_scan_producer: błąd podczas łado...

2 odpowiedź

Automatycznie instaluj zależności budowania przed budowaniem pakietu RPM

5 odpowiedzi

java.lang.UnsatisfiedLinkError: brak wywołania rxtxSerial w java.library.path podczas ładowania gnu.io.RXTXCommDriver

Fedora używa teraz (pakiet jest zainstalowany)

11 odpowiedzi

Jak wykonać polecenie „appcfg rollback”?

Podczas przesyłania projektu wystąpiła awaria sieci i musiałem się zatrzymać, gdy proces przesyłania zakończył się tylko w 31%. Teraz, gdy klikam, aby wdroży...

4 odpowiedź

Nie można zainstalować jdk na Fedorze za pomocą yuma ani rpm

Wsparcie! Nie wiem, jak zainstalować jdk!

1 odpowiedź

Kompilator Ada ulega awarii z „kompilatorem Ada nie zainstalowanym w tym systemie.” Po obniżeniu wersji gcc

Zmniejszyłem gcc w wersji 4.6.3 do 4.3.4, ale wersja ada nie została zmieniona gnat-4.6.3, więc dostałem błądKompilator Ada nie jest zainstalowany w tym syst...

7 odpowiedzi

Jak wyświetlić zawartość pakietu za pomocą YUM?