Wyniki wyszukiwania dla "clock"

5 odpowiedzi

Algorytm synchronizacji: clock () vs time () w C ++

1 odpowiedź

Ustawianie nowego alarmu w aplikacji Apple Clock z innej aplikacji

2 odpowiedź

Różnica między zegarem () a MPI_Wtime ()

3 odpowiedź

C #, System.Timers.Timer, uruchamiany co 15 minut w synchronizacji z zegarem systemowym

Jak uzyskać System.Timers.Timer, aby uruchamiać zdarzenia, które upłynęły co 15 minut, zsynchronizowane z zegarem systemowym? Innymi słowy, chcę, aby wyzwala...

3 odpowiedź

Jak przeprowadzić synchronizację pętli z zegarem UTC i wykonać w każdej nowej minucie?

Chcę, aby pętla była wykonywana raz na minutę, kiedy

5 odpowiedzi

Jak mogę zmierzyć czas w Javie, który nie jest podatny na zmiany zegara systemowego?

2 odpowiedź

Tworzenie dzielnika zegara

Znalazłem ten kod, jak zrobić dzielnik zegara. Mam ogólne zrozumienie, jak zrobić dzielnik za pomocą liczników, ale nie wiem, co robi ten kod i dlaczego to r...

5 odpowiedzi

Jak uzyskać monotoniczne czasy trwania w Pythonie?

Chcę zarejestrować, jak długo coś trwa w prawdziwym walltime. Obecnie robię to:

4 odpowiedź

Jak wygenerować alert o określonej godzinie w C #?

7 odpowiedzi

Jak uzyskać czas od północy w sekundach

Po pierwsze, jest to proste pytanie, które utknąłem w mojej klasie Java 1. Jest to czas statyczny, który ustawiłem już jako 8:49:12 „dzisiaj” i mam obliczyć,...