Wyniki wyszukiwania dla "memory"

1 odpowiedź

Używanie ini_set („memory_limit”, „-1”) i nadal brak pamięci

4 odpowiedź

Rekursja Haskella i wykorzystanie pamięci

3 odpowiedź

Lekka baza danych (SQL lub NoSQL)

Obecnie pracuję nad stroną internetową, która musi istnieć na maszynie wirtualnej z bardzo małą dostępnością pamięci (w tej chwili mam się spodziewać 512 MB)...

4 odpowiedź

Pobieranie mapy pamięci każdego urządzenia w systemie Linux

Jak uzyskać mapę pamięci wszystkich urządzeń fizycznych rozpoznawanych przez system Linux. Sprawdziłem już w / proc / iomem i / proc / ioports. Nie udało mi ...

1 odpowiedź

malloc.c: błąd 3074?

Kiedy piszę program w C, napotkałem następujący problem:malloc.c: 3074: sYSMALLOc: Asercja (old_top == (((mbinptr) (((char *) & ((av) -> bins [((1) - ...

2 odpowiedź

Import danych podstawowych - Nie zwalnianie pamięci

Moje pytanie dotyczy tego, że Core Data i pamięć nie są uwalniane. Robię proces synchronizacji importujący dane z WebService, który zwraca json. Wczytywam do...

3 odpowiedź

Przydział pamięci MatLab, gdy maksymalny rozmiar jest nieznany

Próbuję przyśpieszyć skrypt, który napisałem w Matlab, który dynamicznie przydziela pamięć macierzy (zasadniczo czyta linię danych z pliku i zapisuje ją w ma...

1 odpowiedź

poi czyta istniejący excel i edytuje duże dane

Używam api poi do czytania i pisania w Excelu. Jestem w stanie to zrobić bez problemu. Ale stoję przed problemami z pamięcią, gdy pisząc duże excele na istni...

4 odpowiedź

dynamiczna alokacja / dealokacja macierzy 2D i 3D

Wiem o algorytmach dynamicznego przydzielania / zwalniania tablicy 2D, jednak nie jestem zbyt pewny co do tego, co jest w przypadku tablic 3D.Korzystając z t...

2 odpowiedź

gcc: Brak miejsca na urządzeniu?

Próbuję utworzyć jakiś kod C za pomocą prostej komendy gcc w Ubuntu 10, ale z jakiegoś powodu pojawia się błąd: